Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Sabo tar nytt grepp på hållbarhet

– En hållbar allmännytta kräver enhetsöverskridande arbete, säger Karl Törnmarck, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Sabo. Foto: Sabo.

Vi behöver samordna hållbarhetsfrågorna på ett annat sätt. Det säger Karl Törnmarck, som är ansvarig för Sabos nya hållbarhetsteam.

Hållbar utveckling blir ständigt allt viktigare för de allmännyttiga bostadsbolagen och omfattar också ett allt bredare perspektiv.

Sabo startar därför ett hållbarhetsteam med en bred sammansättning av experter inom både ekonomi, miljö och sociala frågor.

Målsättningen är att hållbar utveckling i större utsträckning ska genomsyra både Sabo och medlemsföretagens aktiviteter.

Kontaktperson
– Hållbar utveckling har länge haft ett ganska ensidigt miljöfokus, men vi ser att flera av våra medlemmar är igång med att bryta den trenden, säger Karl Törnmarck, ansvarig för hållbarhetsfrågor och internationella frågor på Sabo.

Han är kontaktperson för hållbarhetsteamet och den som medlemsföretagen i första hand kan höra av sig till om de har frågor. Hans kontaktuppgifter och listan på experterna i teamet finner du under artikeln.

Växande ansvarsområde
Karl Törnmarck konstaterar att många hållbarhetsansvariga på de allmännyttiga bostadsföretagen har ett mer övergripande ansvar än tidigare. Det handlar inte längre enbart om miljöfrågor och inte heller om att de frågorna kan separeras från övrig verksamhet.

– Vi behöver skapa nya forum där de kan mötas och dela med sig av sina erfarenheter, något vi tror kommer att ge stor medlemsnytta. Vi vill också göra det enklare för våra medlemmar att veta vem man ska höra av sig till när det gäller hållbarhetsfrågor.

Samordnar experter
– En hållbar allmännytta kräver enhetsöverskridande arbete. I dag är energiexperten och miljöexperten två olika tjänster och de som sitter på finansavdelningen är en egen enhet. Sen får du in frågor som rör till exempel gröna obligationer där det blir väldigt mycket som är integrerat, säger Karl Törnmarck och fortsätter;

– Vi behöver samordna hållbarhetsfrågorna på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Vi behöver ett forum internt där man kan få snacka. Vi har ju väldigt tajta scheman, men nu har vi möjlighet att träffas under ett par gemensamma beröringspunkter och får diskutera hållbar utveckling på riktigt.

Lagkrav på redovisning
Karl Törnmarck berättar att det finns ett stort intresse för samordning och support hos Sabos medlemsföretag när det gäller alla dimensioner på hållbarhet.

Lagkravet på hållbarhetsredovisning, som kom 2016, är en av huvudfrågorna för det nya hållbarhetsteamet.

– Många av våra bolag berörs av lagkravet och ungefär 50 bolag måste redovisa. Det finns många som har gjort det ganska länge och en del som gör det för första året i år. Så det gäller att ge dem en tydlig support med en kontaktperson.

Startar referensgrupp
Som ett första steg kommer Sabos hållbarhetsteam att starta en referensgrupp för medlemsföretagens hållbarhetsansvariga.

– Vi vill fånga upp personer som har det här bredare perspektivet på hållbarhet, så att de kan få träffas och diskutera. Hur vi går vidare är upp till våra medlemmar.

Referensgruppen första möte ska äga rum under första kvartalet i år. På mötet kommer lagkravet på hållbarhetsrapportering att bli ett centralt diskussionstema.

Många aktiviteter
På agendan under året finns också en ledarkonferens med temat hållbara affärer, en hållbarhetskurs för Sabos traineer och utvecklingen av ett digitalt verktyg för insamling av hållbarhetsdata.

Teamet planerar även andra aktiviteter.

– Vi kommer att arrangera en informationsdag kring hållbarhetsredovisning. Vi har ett hållbarhetspris. Vi har börjat diskutera i teamet hur vi kan jobba med hållbara upphandlingar. Det ska vara alla dimensionerna, inte bara grön upphandling, utan alla hållbarhetsfrågor ska kunna samlas under ett paraply, säger Karl Törnmarck.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Sabos hållbarhetsteam

  • Karl Törnmarck, ansvarig för hållbarhetsfrågor.
  • Therese Rydstedt, expert energi, Fastighet & Boende.
  • Lena Liljendahl, expert boendefrågor, Fastighet & Boende.
  • Elisabet Sundberger, ekonom och projektledare.
  • Maria Gabrielsson, expert finansiering, Ekonomi & Juridik.
  • Patrizia Finessi, expert miljö, Fastighet & Boende.

Kontakt

Karl Törnmarck
076 – 941 00 86
karl.tornmarck@sabo.se

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega