Digitaliseringsradarn – var är bostadsbolaget på sin digiresa?

Erika Strandberg är projektledare vid Allmännyttans digitaliseringinitiativ. Foto: Per Myrehed


Allmännyttans digitaliseringsinitiativ har nyligen lanserat Digitaliseringsradarn, som är ett strategiskt verktyg för att kartlägga var bostadsbolagen befinner sig i sin digitalisering.

– Verktyget ger dig som vd eller befattningshavare med ansvar för digitalisering en överskådlig bild av era satsningar inom området och även möjligheten att jämföra med andra allmännyttiga bolag, säger Erika Strandberg, projektledare på Digitaliseringsinitiativet.

Bakgrunden till att Digitaliseringsradarn utvecklades var ett behov av att kunna kartlägga hur långt bostadsbolagen kommit i sin digitalisering.

– Vi har helt enkelt inte möjlighet att hålla varje enskilt medlemsbolag i handen genom sin digitaliseringsresa, samtidigt som vi ser att behovet av stöd är stort hos många. Den stora utmaningen för oss är att medlemsbolagen har så olika förutsättningar – att de är olika stora, har olika behov, olika kompetens och digital mognad, säger Erika Strandberg.

– Vi har en unik situation i det att vi samarbetar med 100 allmännyttiga bolag utan konkurrens sinsemellan. Det ger en bjussig kultur där alla delar med sig, det sitter i allmännyttans DNA. Men arbetssättet är inte digitaliserat och det är det vi gör med Digitaliseringsradarn. Vi tar helt enkelt det arbete som redan görs i bolagen idag och gör det digitalt, skalbart och hållbart.

Visar samverkansmöjligheter
Digitaliseringsradarn är inte det enda verktyg som finns på marknaden för att kartlägga digitalisering. Det finns en mängd verktyg som ger en bra bild av hur man behöver utveckla verksamheten.

– Den största skillnaden är att med Digitaliseringsradarn får du också ett verktyg som tydligt visar vilka samverkansmöjligheter som finns inom allmännyttan. Vi lade mycket kraft på att få till en robust analysdel, så det är exempelvis enkelt att se vilka andra bolag som har samma fastighetssystem som du, säger Erika Strandberg.

– Digitaliseringsradarn funkar som en katalysator för samverkan och det är en viktig skillnad. Och ska jag skicka med något så är det att samverkan är nyckeln till hållbar digitalisering.

Kartläggningar av 30 medlemsbolag
Verktyget lanserades till Digitaliseringsinitiativets medlemsbolag i början av april. Sedan dess har 30 bolag genomfört sin kartläggning, och antalet bolag växer för varje dag.

– Redan nu går det att dra slutsatser, men de kommer att bli ännu vassare när alla 100 bolagen gjort sin kartläggning, säger Erika Strandberg.

Kort om hur verktyget fungerar
Varje bolag gör en självskattning genom att svara på ett antal frågor. Kartläggningen visar hur långt företaget har kommit i utvecklingen av verksamheten, med fokus på viktiga aspekter för att driva digitalisering.

Kartläggningen berör frågor som:

  • Generella digitala förmågor och tekniska förmågor
  • Organisation och IT-system/infrastruktur
  • Innovation och verksamhetsutveckling
  • Prioriterade förbättringsområden

– Den första kartläggningen är svårast, men när man genomfört den kan man se bolagets resultat och jämföra det med andra bolag, säger Erika Strandberg.

Digitaliseringsradarns tre huvudsyften

  • Kontinuerligt mäta och följa upp bolagens digitalisering
  • Skapa förståelse och samsyn inom bolagen kring digitaliseringsresan
  • Möjlighet att jämföra resultaten med andra allmännyttiga bolag och hitta potentiell samverkan

Källa: Sveriges Allmännytta

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega