Teknik

Expertens bästa råd för att digitalisera byggnader

Hur får man till en bra digital strategi för sina byggnader? Och vad ska man börja med att digitalisera? Björn Schenholm Ristborg delar med sig av sina bästa råd.

Läs mer

Samarbete skapar laddoaser i Helsingborg

För Helsingborgshems hyresgäster och andra helsingborgare som ska ladda sina elfordon bygger Helsingborgshem och Öresundskraft tio ”laddoaser” på parkeringar i staden.

Läs mer

Kom och lyssna på branschprofilerna!

FRAMTIDENS FÖRVALTARE

Branschens mest spännande profiler delar med sig av sina kunskaper på Förvaltarforums seminarium Framtidens Förvaltare. Se alla medverkande!

Läs mer

Stor test av dimbara led-lampor

Energimyndighetens test visar att en dimbar lampa kan spara mycket energi – ibland hela 80 procent jämfört med en lampa som inte är dimbar.

Läs mer

Nytt energisystem halverar utsläpp

Tre kontorshus i Göteborg blir först i Sverige med en ny typ av energisystem som innebär halverade koldioxidutsläpp och bättre inomhusluft.

Läs mer

Lokal energimarknad bidrar till omställningen

En lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla har utvecklats i Göteborg för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen.

Läs mer

Guide för att undvika vattenskador

Sex miljarder kronor kostar vattenskador i svenska bostäder varje år. ICHB:s helt nya Guide Vattenskador hjälper dig att göra jobbet rätt från början.

Läs mer

Butikens spill kan värma kvarteret

Spillvärme från kylar och fryser i livsmedelsbutiker kan värma upp kringliggande fastigheter. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt.

Läs mer

Bättre miljö och effektivare med digitala nyckelskåp

Sisabs decentraliserade digitala nyckelskåp innebär att fler fel i fastigheter hinner avhjälpas varje dag. Dessutom minskas antalet onödiga bilresor rejält.

Läs mer

Sjöbohems stora klipp

Sjöbohem tog hem skötseln av utemiljön och låter i dag robotar ta hand om grönytorna. En vinst på många sätt enligt Sjöbohems förvaltningschef Kent Tillberg.

Läs mer