Teknik

Så skapar du god inomhusmiljö

Boken God inomhusmiljö – en handbok för fastighetsägare rymmer såväl den senaste forskningen som handfasta tips och råd.

Läs mer

Allt du behöver veta om buller

Folkhälsomyndigheten har gett ut tre e-publikationer om buller inomhus och höga ljudnivåer.

Läs mer

Obligatorisk CE-märkning av branddörrar

Från och med den 1 november i år krävs en obligatorisk CE-märkning på utvändiga branddörrar. Sveriges Lås- & Säkerhetsleverantörers Riksförbund ger vägledning.

Läs mer

Nytt program ska förhindra legionella

Säker Vattens nya program beräknar den isoleringstjocklek som krävs för att uppfylla rådet i Boverkets byggregler om oavsiktlig uppvärmning av tappkallvatten.

Läs mer

Lär dig mer om byggnadsdrift i kontor

Är du intresserad av inneklimat och energiprestanda i kontorsfastigheter? I så fall ska du läsa Energimyndighetens och SBUF:s kunskapsöversikt inom området.

Läs mer

Snart kan du söka laddningsstöd igen

Snart går det att få stöd igen för att installera laddstationer för elbilar. Ansökningsförfarandet har dessutom blivit enklare och smidigare för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och andra företag.

Läs mer

Bolagen saknar resurser för fortsatt digitalisering

Åtta av tio fastighetsägare vill koppla upp sina fastigheter ytterligare. Men bristande resurser gör att investeringarna inte blir av. Det visar en ny rapport.

Läs mer

Kungsleden etablerar egen driftorganisation

Kungsleden har beslutat att etablera en egen driftorganisation för att bli ännu starkare i sin service till kunderna.  

Läs mer

Mycket förvaltning i nya KTH-uppsatser

Återbruk, kontorshyresgäster, e-handel, påbyggnader och proptech var teman när KTH-elever presenterade fem examensarbeten inom fastighetsförvaltning.

Läs mer

Forskning ska ge bättre fördelarskåp

Testinstitutet Rise har på uppdrag av Länsförsäkringar och Säker Vatten läckage-testat fyra olika fördelarskåp för att bygga in rör i väggarna.

Läs mer