Teknik

Mycket förvaltning i nya KTH-uppsatser

Återbruk, kontorshyresgäster, e-handel, påbyggnader och proptech var teman när KTH-elever presenterade fem examensarbeten inom fastighetsförvaltning.

Läs mer

Forskning ska ge bättre fördelarskåp

Testinstitutet Rise har på uppdrag av Länsförsäkringar och Säker Vatten läckage-testat fyra olika fördelarskåp för att bygga in rör i väggarna.

Läs mer

Mer fossilfri el med nytt utredningsförslag

Fastighetsägare som vill flytta överskott av egenproducerad el mellan sina fastigheter ska kunna göra det. Det föreslår den statliga Nätkoncessionsutredningen.

Läs mer

Krav på inspektion av klimatsystem

Boverket och Energimyndigheten föreslår krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringsystem från 2020.

Läs mer

Nytt verktyg för bättre energilösningar

Fastighetsägare kan inom kort ta hjälp av ett nytt verktyg för att jämföra klimatprestanda för olika energilösningar.

Läs mer

Sex av tio vattenskador orsakas av läckande ledningar

Vattenskador i kök och badrum är vanligast och oftast handlar det om läckande ledningssystem. Det visar statistik från Vattenskadeundersökningen 2018.

Läs mer

Inspiration för att installera solceller

Ta del av tio inspirerande exempel, lagförutsättningar och checklista för att komma igång med solceller.

Läs mer

Ny kalkyl visar återbetalningstid för solceller

Energimyndigheten lanserar en interaktiv kalkyl på Solelportalen.se. Kalkylen hjälper dig att räkna ut återbetalningstiden för en solcellsinvestering.

Läs mer

KTH kartlägger digitaliseringen i branschen

Hur har digitaliseringen förändrat fastighetsbolagen? Forskaren Olli Kytömäki på KTH har intervjuat de ansvariga i branschen för att ta reda på svaret.

Läs mer

Lär dig renovera fönster

På Fönsterrenoveringens dag får du veta mer om de miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda fönster i stället för att byta ut dem.

Läs mer