Ledarskap

Jämställda organisationer fungerar bättre

KRÖNIKA

Fastighetsbranschen är bra på jämställdhet särskilt om man jämför med exempelvis byggindustrin. Men det finns mycket att göra för att nå längre, skriver Ulf Nyqvist i sin krönika.

Läs mer

Partnertext från Fastigo

Alla är vinnare i ett jämställt näringsliv

Nyligen publicerade Stiftelsen Allbright en undersökning som stipulerade fastighetsbranschen som Sveriges första jämställda bransch. Även Fastigos egna undersökningar understryker detta.

Läs mer

Mest positivt med kortare arbetstid i Östersund

Effektivare arbetstakt och bättre kvalitet på utfört arbete och piggare och mer uppskattade medarbetare. Det är några av slutsatserna från Östersundshems försök med sex timmars arbetsdag.

Läs mer

Chefens checklista inför medarbetarsamtal

Snart dags för höstens medarbetarsamtal med dina medarbetare? Systemleverantören Flex Applications har samlat de bästa tipsen för ett lyckat samtal.

Läs mer

Personalens tips gav massor av nya lägenheter

Bostadsbolagets medarbetare uppmanades att hitta utrymmen i fastigheterna som skulle kunna byggas om till lägenheter. Resultatet blev 130 nya lägenheter.

Läs mer

Hur måste ledarskapet fungera i en krissituation?

FRAMTIDENS FÖRVALTARE

På morgonen den 9 juni drabbades Linköping av en av de kraftigaste explosionerna i ett bostadsområde någonsin. På seminariet Framtidens Förvaltare 2020 berättar Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist hur bolaget hanterade krisen.

Läs mer

Sveriges första jämställda bransch

Fastighetsbranschen är Sveriges första jämställda bransch med 40 procent kvinnor i toppen. Fastigos vd kommenterar den nya Allbright-rapporten.

Läs mer

Hur kan bättre ledarskap lyfta förvaltarna?

Tre chefer i branschen berättar hur de leder, stöttar och satsar på sina fastighetsförvaltare för att skapa ännu bättre förvaltning.

Läs mer

Go for the best!

KRÖNIKA

Fokusera oftare på det som fungerar bra i stället för det som fungerar dåligt så att medarbetarna får känna stolthet, skriver vår nya krönikör Ulf Nyquist.

Läs mer

Svarar du alltid på tilltal?

KRÖNIKA

Annmarie Palm skriver om Sanning och konsekvens kring brister i affärsmässigt uppförande.

Läs mer