Ledarskap

Hur kan bättre ledarskap lyfta förvaltarna?

Tre chefer i branschen berättar hur de leder, stöttar och satsar på sina fastighetsförvaltare för att skapa ännu bättre förvaltning.

Läs mer

Go for the best!

KRÖNIKA

Fokusera oftare på det som fungerar bra i stället för det som fungerar dåligt så att medarbetarna får känna stolthet, skriver vår nya krönikör Ulf Nyquist.

Läs mer

Svarar du alltid på tilltal?

KRÖNIKA

Annmarie Palm skriver om Sanning och konsekvens kring brister i affärsmässigt uppförande.

Läs mer

Bygg på dina styrkor!

KRÖNIKA

Se till att ta makten över det du kan påverka och låt inte aktiviteter som du hatar att göra fördärva din arbetsdag, skriver ledarskaps utvecklaren Annika R Malmberg.

Läs mer

Så klarade Stångåstaden explosionen

Ett väl inövat krishanteringssystem, lojala medarbetare och stöd från hela Linköping. Därför kunde Stångåstaden hantera en av de värsta kriserna i bolagets historia.

Läs mer

Nytt mentorprogram för branschen

Fastighetsägarna Stockholm och Fastigo startar tillsammans ett mentorskapsprogram. Programmet drar igång till hösten.

Läs mer

”Roligt att få vara del av människors liv”

PROFILEN

Oftast är det ganska lätt att göra en missnöjd hyresgäst nöjd. Vi kan inte lösa alla problem men vi kan lyssna och visa att vi tar kunden på allvar, säger Linnea Rosenqvist.

Läs mer

Svårare att få praktik som förvaltare

Trots att det råder stor brist på fastighetsförvaltare har det blivit svårare för studenterna på landets förvaltarutbildningar att få praktikplatser, så kallat lärande i arbete (Lia).

Läs mer

”Självklart tar vi emot praktikanter”

Bolag som tar emot Lia-praktikanter har nästan bara goda erfarenheter av det. Men det är viktigt att ha en plan för vad praktikanten ska göra. En stor andel av praktikanterna erbjuds ofta jobb efter praktiken.

Läs mer

Vad är bra ledarskap?

Stefan Younes, vd på Fastighetsägarna Service, berättar om arbetet med att bli en värderingsstyrd organisation som bygger på inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare.

Läs mer