Ledarskap

Så klarade Stångåstaden explosionen

Ett väl inövat krishanteringssystem, lojala medarbetare och stöd från hela Linköping. Därför kunde Stångåstaden hantera en av de värsta kriserna i bolagets historia.

Läs mer

Nytt mentorprogram för branschen

Fastighetsägarna Stockholm och Fastigo startar tillsammans ett mentorskapsprogram. Programmet drar igång till hösten.

Läs mer

”Roligt att få vara del av människors liv”

PROFILEN

Oftast är det ganska lätt att göra en missnöjd hyresgäst nöjd. Vi kan inte lösa alla problem men vi kan lyssna och visa att vi tar kunden på allvar, säger Linnea Rosenqvist.

Läs mer

Svårare att få praktik som förvaltare

Trots att det råder stor brist på fastighetsförvaltare har det blivit svårare för studenterna på landets förvaltarutbildningar att få praktikplatser, så kallat lärande i arbete (Lia).

Läs mer

”Självklart tar vi emot praktikanter”

Bolag som tar emot Lia-praktikanter har nästan bara goda erfarenheter av det. Men det är viktigt att ha en plan för vad praktikanten ska göra. En stor andel av praktikanterna erbjuds ofta jobb efter praktiken.

Läs mer

Vad är bra ledarskap?

Stefan Younes, vd på Fastighetsägarna Service, berättar om arbetet med att bli en värderingsstyrd organisation som bygger på inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare.

Läs mer

Leda i förändring – vad krävs?

KRÖNIKA

Många tycker det är jobbigt med förändring. I värsta fall möts man som chef av passivt eller till och med aktivt motstånd, skriver Charlotta Schenholm.

Läs mer

Hur skapar Newsec bästa arbetsplatsen?

Förvaltarforum frågade Mattias Johansson, ansvarig för Newsecs förvaltningsverksamhet.

Läs mer

Wallenstam prioriterar fem globala mål

Fastighetsbolaget Wallenstam väljer att fokusera på fem globala mål inom FN:s Agenda 2030 i sitt fortsatta hållbarhetsarbete.

Läs mer

Så lyckas vi med kompetensförsörjningen

Hur kan fastighetsorganisationer rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare? En ny rapport ger vägledning.

Läs mer