Årets bästa arbetsgivare jobbar med mångfald och inkludering

Årets Fastigopris tilldelas Hyresbostäder i Norrköping och Ängelholmshem för sina satsningar på att vara goda arbetsgivare. Bägge bolagen har sett till att göra skillnad genom att främja mångfald och inkludering i arbetslivet.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Ola Richard: vd-programmet kan förändra dig

Mitt i anmälningsfönstret till Allmännyttans vd-program intervjuar vi en tidigare deltagare, Ola Richard, vd på Hässlehem.
– Oavsett lång eller kort erfarenhet – ta chansen och gå programmet. Har du rätt inställning kommer den att förändra och utveckla dig.


Noviers VD: ”Vi kan ha fingrarna i alla syltburkar”

PORTRÄTTET

Enligt Noviers VD Marie Bucht Toresäter är det vardagliga förvaltningsarbetet naturligt kopplat till hållbarhet, samtidigt som rapporteringskraven ökar. ”Det är ingen börda – det gör förvaltningen mer intressant, mer komplex – men också mer rolig.”


Stena Fastigheters tips: Så boostas medarbetarnas kompetens

Stena Fastigheter har 350 medarbetare som behöver uppdatera sin kompetens för att hålla jämna steg med den snabba samhällsutvecklingen.
– Vi ser lärandet mer som en daglig vitamin, än en injektion som ges en gång om året, säger HR-chef Marie Bergsgård.


Einar Mattsson: Hur snackar vi på jobbet?

Jargong-föreläsningen var den mest omtalade när Einar Mattsson ägnade en hel vecka åt arbetsmiljöfrågor. Medarbetare och chefer fick föreläsningar och gjorde övningar för att vässa den psykiska och fysiska arbetsmiljön och främja säkra beteenden.


Konflikter som bränsle för framgång

KRÖNIKA

Visad svaghet kan paradoxalt nog vara en styrka i en konflikt. Genom att inte vara alltför hårdför och förhålla sig mer objektiv till andras argument kan det dämpa en oenighet anser Mattias Tegefjord. Samtidigt som en god konflikt kan bli konstruktiv.


Stor risk att chefers arbetsmiljö glöms bort

Chefer utför viktigt arbetsmiljöarbete åt andra, men deras egen arbetsmiljö faller ofta mellan stolarna. De är en yrkesgrupp som pressas både uppifrån och nedifrån i organisationen – vilket kan leda till stress, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket.


”Utbildning är vägen till mer kvalitetssäkrade yrkesroller”

PORTRÄTTET

Pontus Werlinder är arkitekten som blev VD på Bostadsbolaget. Från Telge Bostäder tog han med sig trygghetsarbetet och ”Rättvist Byggande”. Nu ser han gärna att de egna förvaltarna får utveckla sin kompetens, för att stärka sin yrkesroll.


Process vid arbetsbrist – steg-för-steg

EXPERTSVAR

Att genomföra en process kring arbetsbrist är inget som en arbetsgivare önskar. Trots det är det ibland en nödvändighet. Verksamhetens fortlevnad måste säkras. Fastigos expert guidar dig genom stegen.


Stockholmshems nya VD kliver in och vänder på stenar

PORTRÄTTET

Åsa Wigfeldt kom till Stockholmshem kort tid efter en sprängning och såg hur väl krishanteringen fungerade. Nu scannar hon av andra processer och rutiner genom att vända på bolagets stenar. För hon gillar struktur och ordning – men har släppt kontrollbehovet.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega