Sabo och HBV i nytt klimatsamarbete

Johan Almesjö, vd HBV, och Anders Nordstrand, vd Sabo, nu samarbetspartners inom Allmännyttans klimatinitiativ.

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Sabo och inköpsföreningen HBV har inlett ett samarbete inom ramen för Allmännyttans Klimatinitiativ.

Målet med samarbetet är att underlätta klimatsmarta val när bostadsföretagen gör upphandlingar.

– Det allmännyttan köper in när man bygger och renoverar får stor påverkan på klimatet. Men det betyder också att det finns stor möjlighet att göra skillnad om man ställer skarpare klimatkrav. Jag är därför särskilt glad att vi nu samarbetar med HBV i de här frågorna, säger Anders Nordstrand, vd för Sabo.

”Vi har stor köparmakt”
Klimatfrågan är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför, konstaterar Johan Almesjö, vd för HBV.

– Allmännyttan köper varor och tjänster för 80 miljarder kronor om året. Vi har en stor köparmakt. Och har man stor makt och insikt om att det finns ett problem, då har man banne mig också en skyldighet att försöka göra något åt det, säger han.

Lättare och billigare
Karl Törnmarck, hållbarhetsansvarig på Sabo, framhåller att det även handlar om att visuellt synliggöra vilka upphandlingsval som är klimatsmartast, så att det blir lätt att välja klimaträtt.

– Och när HBV börjar ställa klimatkrav på produkter kan bostadsföretagens klimatomställningar göras på ett kostnadseffektivt sätt, tack vare de storskaliga upphandlingarna, säger Karl Törnmarck och tillägger;

– Sabo har lång erfarenhet av att driva forum för erfarenhetsutbyte och vet hur man skapar engagemang. HBV har verktygen, de storskaliga ramavtalen och nätverk med leverantörerna. Det blir perfekt.

Krav på leverantörer
Samarbetet är en del av arbetet i det fokusområde inom Klimatinitiativet som handlar om krav på leverantörer.

– Nu ska vi tillsammans identifiera upphandlingsområden med stor klimatpåverkan och också hitta relevanta klimatkrav som går att följa upp på ett bra sätt, säger Lana Engberg, inköpscontroller på HBV.

Källa: Sabo

 

Allmännyttans Klimatinitiativ
Allmännyttans Klimatinitiativ är ett gemensamt upprop med målet att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. 148 bostadsföretag med sammanlagt över 550 000 lägenheter är nu anslutna till initiativet.

Här kan du läsa mer om Allmännyttans Klimatinitiativ

Kontaktpersoner

Karl Törnmarck
Hållbarhetsansvarig på Sabo
08-406 55 77
karl.tornmarck@sabo.se

Lasse Lundmark
Hållbarhetsstrateg på HBV
08-556 765 17
lars.lundmark@hbv.se

HBV i korthet
Husbyggnadsvaror HBV är en medlemsägd inköpsförening med 350 medlemmar, framför allt allmännyttiga bostadsföretag men även flera kommuner. HBV gör samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega