Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Sveriges Allmännytta

Sju tips för att samverka mot segregation

Lena Liljendahl är boendeexpert på Sveriges Allmännytta

Involvera hyresgästerna. Förankra på högsta ledningsnivå. Se till att ha mandat att driva frågan – och att få tillräckliga resurser för att lyckas. Det är några råd som Lena Liljendahl på Sveriges Allmännytta ger till stadsdelsutvecklare som vill starta en ny samverkan.

Samverkan i bostadsområden är en vägledning som reder ut olika modeller för samverkan mellan bostadsbolag, kommuner, ideella föreningar och andra. Målet är ofta att stärka trivseln och tryggheten i så kallat utsatta bostadsområden och i vägledningen beskrivs en rad sådana satsningar i olika delar av landet.

– Det gäller självklart att välja den samverkansform som passar bäst lokalt, i just det område där man vill vända den negativa utvecklingen, säger Lena Liljendahl, som är boendeexpert på Sveriges Allmännytta och författare till vägledningen.

Enda möjliga vägen
Hon understryker att samverkan mellan olika parter kräver uthållighet och engagemang – men att det samtidigt är både givande och lärorikt.

– Samverkan är nog faktiskt också den enda möjliga vägen för att lösa komplexa samhällsutmaningar. När vi går samman med andra öppnar vi för fler perspektiv, får mer kraft och finner nya lösningar. Tillsammans kan vi göra mer än var och en för sig.

Sju startpunkter
Men hur kommer man igång med en samverkan? Vad är viktigast att tänka på? I vägledningen finns ett förslag till en checklista att gå igenom inför en samverkansstart.

Här är de första sju punkterna:

1. Formulera vilka eller vilket problem som samverkan ska adressera i ett första steg.
2. Involvera de boende.
3. Gör en lista på lämpliga parter som behöver vara med för att samverkan ska nå önskat resultat.
4. Förankra på högsta nivå i den egna organisationen och se till att ha mandat att driva frågan och att få resurser till det.
5. Samla representanter från de presumtiva parterna. Undersök om ni är överens om problembeskrivningen.
6. Formulera det övergripande målet.
7. Bestäm vilken form för samverkan som ni tror passar er bäst. Passar någon av de tre modeller som presenteras i vägledningen?

Läs mer om vägledningen här

Tematräff om segregation och utanförskapDigitalt, den 14 september

Under den här förmiddagen medverkar bland andra Matilda Rehn, analytiker från Delegationen mot segregation, och Martin Grander, doktor i urbana studier och följeforskare till Allmännyttans innovationslabb, som reder ut vad segregation egentligen är och hur segregationen i landet ser ut.
Det ges också exempel på hur tre medlemsföretag arbetar konkret för att främja integration i sina bostadsområden. Därtill frågestund och möjligheter till erfarenhetsutbyten.

 

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega