Renovering

Nu börjar jakten på Årets bästa renovering

För att sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt utser Sveriges Allmännytta för sjätte året i rad Årets bästa renoveringsprojekt.

Läs mer

Specialistens råd för att minska ljudproblem

Vad kan förvaltaren göra för att förebygga eller åtgärda oljud som stör de boende? Akustikkonsulten Sebastian Holm delar med sig av sina bästa tips.

Läs mer

Lär av statens stoltheter

Söker du goda exempel på om- och nybyggnadsprojekt, processer, verktyg eller upphandlingar? Här finner du 28 projekt som våra myndigheter är extra stolta över.

Läs mer

Ny rapport för ökat återbruk

Avfall Sverige har låtit kartlägga kommunala initiativ och identifierat utmaningar och möjligheter för ökad återanvändning av bygg- och inredningsprodukter.

Läs mer

Lär dig planera bättre belysning

Belysningsbranschens experter reder ut fakta och missförstånd kring bländning i en ny skrift. De har också gjort en planeringsguide för bättre belysning inomhus.

Läs mer

Så hittar du hållbara hantverkare

Ett väl utfört arbete är även bra ur hållbarhetssynpunkt. ICHB har tagit fram en lista över vad du bör tänka på för att hitta certifierade och behöriga hantverkare.

Läs mer

Humlegården utvecklar cirkulär affärsmodell

Humlegården ska i ett forskningsprojekt med IVL, Kinnarps och Rise ta fram ett system för att utvärdera och analysera material och metoder för mer hållbara lokalanpassningar.

Läs mer

Hur får vi en hållbar renovering?

Forskningsnätverket SIRens koordinator Kristina Mjörnell ger råd om hur du ska tänka om du vill välja rätt renoveringsåtgärder.

Läs mer

Vägen till ett lyckat arbete i kök och badrum

Vad ska man tänka på när man renoverar eller bygger kök och badrum? Försäkringsbolagen och berörda branschorganisationer har tagit fram en enkel vägledning.

Läs mer

Upphandla fuktsäkra byggprojekt

Upphandlingsmyndigheten har anpassat sina hållbarhetskriterier för upphandling av fuktsäkra byggprojekt till byggprocessens olika delar.

Läs mer