Förvaltarens råd i lågkonjunktur: Hitta alternativa lösningar

Materialpriser har ökat, giltighetstider för offerter har kortats ner rejält och osäkerheten bland entreprenörer spär på anbudspriser. När konjunkturen viker kan fastighetsförvaltaren behöva bryta gamla vanor och hitta alternativa lösningar.


Har du koll på begreppen i branschen?

Scope 1,2,3, Artikel 8, Taxonomi och GRESB. Vi slänger oss med ord och begrepp i branschen, men har du koll på vad de innebär? Varsågod, här är en snabb genomgång.


Kan leverantören sätta vilka priser de vill på material?

EXPERTSVAR

Vi köper fastighetsservice av en leverantör och fick en faktura på byte av strömbrytare. Timpriset för elektrikern var korrekt, men pris på strömbrytare var väl högt. Kan de sätta vilket pris de vill, bara för att det inte finns pris på strömbrytare i avtalet?


Rapport: Hyror bör hålla jämna steg med fastighetsägarnas kostnader

2022 års negativa hyresjusteringar är på betydligt lägre nivå än inflationen. Under fem år har hyresutvecklingen mattats av jämfört med allmän prisutveckling och byggkostnadsindex för flerbostadshus. Det visar Sveriges Allmännyttas rapport om hyresutvecklingen.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Byggpriset skenar men stabilare för hyresrätter

På tjugo år har det blivit 144 procent dyrare att bygga en hyresrätt. Men stegringen för bostadsrätter är ännu större: 193 procent. Och att köpa en lägenhet har blivit 390 procent dyrare.
Det framgår i en marknadsrapport från Sveriges Allmännytta.


Skolfastigheters energiprogram ger vinst till klimat och kassa

Energiprogrammet består av flera initiativ som syftar till hållbarhet, energieffektivisering och minskad elförbrukning i Skolfastigheters skolor och förskolor. På två år har arbetet gett goda resultat i energibesparing och omfattar nu alla fastigheter.


Partnertext från Svefa Förvaltningsrådgivning

Energikris: Så kan förvaltaren hantera den ”perfekta stormen”

En ”perfekt storm” är när flera väderfenomen, var för sig odramatiska, leder till ett katastrofväder. Är dagens energikris en ”perfekt storm” – där flera globala faktorer samverkat? Sara Jacobsson beskriver faktorerna och vad du som förvaltare kan göra.


Kraftig kostnadsutveckling för landets fastighetsägare

Förvaltningskostnaderna för bostäder och för kontor och butiker har det senaste året ökat med 18,6 respektive 25,7 procent. Det framgår av de fastighetsförvaltningsindex som SCB tagit fram på uppdrag av Fastighetsägarna.


Så kan bostadsbolag dämpa smällen för lokalhyresgäster

Nästa år kan bli tufft inte bara för bostadsbolag, utan även för lokalhyresgästerna. Hyran är oftast knuten till inflationen, som nu är rekordhög. Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta, ger råd om hur du som fastighetsägare kan hjälpa till.


Partnertext från Newton

Fastighetsekonomisk kunskap hos medarbetare är avgörande

Investeringen i fastigheter har gett en stabil avkastning på investerat kapital med låga finansieringskostnader i kombination av en bra värdeutveckling. Det har gjort fastigheter till en attraktiv tillgång att investera i, men vad händer nu?


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega