”För att inte tappa fart – satsa på kompetensutveckling”

… Anette Tredal, chef för enheten Utbildning & Konferens på Sveriges Allmännytta.

Vad händer det för spännande saker hos er i vår?
– Vi genomför våra intressanta konferenser ”Kommunikationsdagarna” i Kristianstad 14-15 maj där vi tillsammans med värdföretaget Kristianstadsbyggen har satt ihop ett program med stort fokus på AI. Fastighetsdagarna i Luleå 28-29 maj arrangeras tillsammans med Lulebo och spännande frågor som rör allt från renovering, nyproduktion och hållbar förvaltning till hur vi skapar trygga och hållbara livsmiljöer i framtiden. Vi har precis publicerat en ny kurs ”A till Ö för Drifttekniker” samt en ny kurs i ämnet ”Processen i hyresnämnd och tingsrätt” som väckt stort intresse.

Vad ser ni fram emot under året?
– Att utbildning och kompetensutveckling blir en strategisk och hållbar prioritering för arbetsgivare och medarbetare.

Vilka trender ser ni i branschen?
– Vi ser just nu en återhållsamhet hos våra bostadsföretag kring resande på grund av det ekonomiska läget. Det har påverkat intresset för hybridkurser som ökar, men som samtidigt är en utmaning pedagogiskt. Efterfrågan på företagsförlagda kurser på våra bolag runt om i Sverige är fortsatt stor, framför allt inom juridiken.

Vilket är det bästa sättet att ta till sig en utbildning?
– Här handlar det förstås mycket om individers inlärningsstilar men de mest uppskattade kurserna är de fysiska på plats. De innehåller också i större utsträckning chansen till erfarenhetsutbyte och nätverkande. Våra kurser speglar väldigt mycket bostadsföretagens utmaningar och ger deltagare aktuella kompetenser att använda direkt i sin vardag. Självklart tillhandahåller vi även digitala kurser som ger deltagaren möjlighet att själv välja hur man vill delta.

Hur ska man som medarbetare agera för att kunna gå en utbildning?
– Medarbetarsamtalet kan vara ett bra tillfälle att äska och planera för sin kompetensutveckling tillsammans med chefen, för att hålla sig själv och företaget uppdaterade samt skapa kontakter för ett fortsatt utbyte även efter genomförd utbildning.

Hur bör man som chef tänka när det gäller kompetensutveckling?
– Allt går rasande snabbt och affärs- och verksamhetsutveckling är en viktig konkurrensfördel inom de flesta områden och för att inte tappa fart i det arbetet bör arbetsgivare avsätta tid och resurser för medarbetares kompetensutveckling. Våra kurser är direkt kopplade till fastighetsbranschen, vilket gör det lättare för medarbetare att ta till sig kunskaperna.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega