Kryphål i kostsamma momsregler

Så slipper du betala tillbaka tidigare momsavdrag om du vill bygga om butikslokaler till bostäder.

I en artikel den 22 juni berättade Förvaltarforum att Malmö stads fastighetsbolag MKB Fastighets AB 2015 skapade 220 nya lägenheter genom att omvandla tomma och outnyttjade lokaler. Av dessa lokaler var ett 20-tal affärslokaler.

Flera läsare har undrat hur MKB lyckades få lönsamhet när affärslokalerna byggdes om till lägenheter eftersom momsen på ombyggnadskostnaden inte får dras av samtidigt som bolaget kan tvingas betala tillbaka momsavdrag för tidigare nybyggnads- eller ombyggnadskostnader.

mats_o_nilsson_mkb_liten

Mats O Nilsson, Förvaltningschef på MKB.

Tio år
Momsreglerna för fastigheter, som beskrivits som ett ogenomträngligt skatbo, säger att det måste ha gått tio år sedan ny- eller ombyggnad för att fastighetsägaren ska slippa betala tillbaka tidigare momsavdrag när butikslokalens användning ändras till hyreslägenhet.

– Är fastigheten relativt nybyggd är förlusten som störst, men är det en gammal fastighet som inte blivit ombyggd under de senaste åren finns det oftast ingenting kvar av momsavdraget, säger Mats O Nilsson, förvaltningschef på MKB.

50-talshus
Den ekonomiska kalkylen för de flesta butikslokalerna som MKB byggde om till lägenheter hamnade på plus, men för en handfull andra butikslokaler i nyare hus innebar kravet på återbetalning av momsavdraget att det blev så pass dyrt att de inte byggdes om till lägenheter.

– För vissa lokaler som byggdes om till bostäder förlorade vi momsavdraget. Men många av de affärslokaler som byggdes om ligger i gamla 50-talsområden där de saknar funktion i dag. Vi har ingen nytta av lokalerna och de har egentligen inget värde. Vi kan inte hyra ut dem och det är då vi gör om dem till lägenheter.

Jättestort behov
Mats O Nilsson tror att om momsreglerna hade varit mer fördelaktiga skulle Sveriges fastighetsägare bygga om många fler tomma lokaler till lägenheter.

– Man kan fundera på hur bra det är att de här lokalerna inte går att använda samtidigt som behovet av bostäder är jättestort.

Möjlig lösning
Problemet skulle kunna lösas om Sverige inför en reducerad moms på 6 procent på bostadshyror, vilket föreslogs av Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen 2011.

Det skulle innebära att det blir möjligt för bostadsföretagen att göra avdrag för den moms de betalar på sina utgifter och därmed sänka sina kostnader. Men för att syftet ska uppnås måste momsen på hyran vara avsevärt lägre än momsen på utgifterna.

Peter_Wallberg_SABO_liten

Peter Wallberg, redovisningsekonom på Sabo.

EU-fråga
– Då skulle momsen inte vara en kostnad överhuvudtaget och man skulle inte behöva återbetala eventuell investeringsmoms som erhållits vid ny-, till- och ombyggnader. Samtidigt skulle momsen vid ombyggnader från lokaler till bostäder inte längre vara en utgift som ökade anskaffningsvärdet och de framtida avskrivningarna, säger Peter Wallberg, redovisningsekonom på Sabo.

Han berättar att det inte har hänt något med förslaget, men de tre organisationerna fortsätter att lyfta frågan när de får möjlighet. Till saken hör också att även om svenska politiker skulle vilja införa reducerad moms på bostadshyror krävs en ändring av EU:s momsdirektiv, som reglerar vilka områden där EU-länderna får införa låg moms.

 

Läs mer om momsreglerna i Skatteverkets broschyr: ”Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler”

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega