Momsregler stoppar omvandling av lokaler

Det finns inga generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen för att omvandla lokaler till bostäder. Däremot finns andra hinder som kan göra omvandlingen mindre lönsam, skriver Boverket i en ny rapport.

Boverket har på uppdrag av regeringen sett över om det finns hinder för omvandling av lokaler till bostäder. Nu är myndigheten klar med rapporten där man har analyserat hur befintliga regler och styrmedel påverkar förutsättningarna för sådana omvandlingar.

Några generella hinder i plan-, lov- och byggprocesserna ser inte Boverket. Men myndigheten ser ett hinder i skattelagstiftningens momsregler och andra regler som minskar möjligheterna för att göra direktavdrag för byggkostnader.

Jonas Högset på Sveriges Allmännytta.

Krav på ändrade regler
– En förutsättning för att det ska vara möjligt att omvandla lokaler till bostäder är att momsreglerna samtidigt ändras, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta, som uttalar sig i en artikel på Sveriges Allmännyttas hemsida.

Både Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna driver kraven på en rad förändringar som behöver genomföras när det gäller momsreglerna.

Hälsa och säkerhet
Boverket konstaterar vidare att hinder som uppstår oftast kan kopplas till samhällets krav på goda bostäder och boendemiljöer som kan göra mindre omvandlingar olönsamma.

Rapporten slår fast att möjligheten att anpassa kraven i byggreglerna, i form av utformnings- och tekniska egenskapskrav, ofta är relativt stort. Boverket skriver också att de krav som direkt kopplas till människors hälsa och säkerhet är minst anpassningsbara.

”Ingen enkel lösning”
Den senaste 20-årsperioden har i genomsnitt cirka 2 500 bostäder årligen tillkommit genom omvandling av lokaler till bostäder. Detta motsvarar cirka 11 procent av tillskottet av lägenheter i flerbostadshus. Cirka 40 procent av dessa omvandlingar har skett i de tre storstadsregionerna.

Boverket konstaterar att det troligen inte finns någon enkel lösning för att få till stånd omvandlingar i en betydligt större omfattning än vad som sker i dag.

Källa: Boverket

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev










Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega