100 bosociala tips från MKB

MKB:s mål är att inte ha några utsatta områden i Malmö 2030. Nu har bolaget samlat sina erfarenheter och bästa tips för att utveckla områden i en ny ”kokbok”.

Allmännyttiga MKB har jobbat med bosocialt arbete ända sedan starten för 75 år sedan. Nu höjer bolaget ambitionen och växlar upp insatserna. Enligt det nya långsiktiga målet ska inga MKB-områden vara med på polisens lista över utsatta områden eller riskområden år 2030.

MKB:s chef för sociala projekt Nurgül Iljas Eminovska gav exempel på hur bolaget jobbar för att nå målet på ett av webbinarierna under Allmännyttans Fastighetsvecka 25–28 maj.

Nurgül Iljas Eminovska, MKB.

Inspiration från MKB
Nurgül berättade också att bolaget har gett ut en kokbok med över 100 exempel på MKB:s bostadssociala arbete.

– Det är över 100 exempel i kokboken som ni kan bli inspirerade av. Sen har vi även skickat ut en bilaga till malmöborna där vi berättar om vår kampanj och vårt arbete för att inspirera och visa att vi inom allmännyttan tar ett enormt ansvar, sa Nurgül.

Länkar till kokboken och MKB:s nya kampanjsida med namnet ”För Malmö framåt” finner du under artikeln.

Sex nya strategier
– Det är ett enormt arbete som ska göras. Vi har implementerat sex nya strategier i bolaget varav en handlar om social hållbarhet. Hela bolaget jobbar med de här frågorna i sina verksamhetsplaner, sa Nurgül och visade en lista på de sex strategierna:

  • Social hållbarhet
  • Miljömässig hållbarhet
  • Attraktiv hyresvärd
  • Nyproduktion med rimliga hyror
  • Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe
  • Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna

Krav på leverantörer
– När det kommer till att jobba med social hållbarhet har vi tre fokusområden som vi utgår från. Det är sysselsättning, trygghet och skola, sa Nurgül som gav några exempel på hur MKB jobbar inom vart och ett av de tre fokusområdena.

Inom fokusområdet sysselsättning tog hon upp att MKB i upphandlingar ställer krav på att leverantörer ska ge någon form av anställning eller praktik till långtidsarbetslösa ungdomar.

– Jag och min kollega Eva Wiberg har förmånen att få träffa många av de här ungdomarna som har fått jobb hos våra leverantörer och det är fantastiskt att höra deras historier. Och att vi kan bidra till detta tycker jag är superkul. Man får energi när man träffar de här ungdomarna och man blir extra glad för att kunna bidra till att arbetslösheten minskar och att folk kan försörja sig själva.

Flit ger sommarjobb
Nurgül berättade också att MKB i år planerar att erbjuda 350 ungdomar sommarjobb.

En del av sommarjobbarna är högstadieelever som deltar i läxhjälpen som MKB stödjer och som bedrivs av organisationen Drivkraft Malmö. Men för att få ett sommarjobb ställer MKB kravet att eleverna har höjt minst ett betyg, har full närvaro och har varit aktiva under läxhjälpslektionerna.

Biljett till framtiden
Dessutom tog Nurgül upp MKB:s projekt ”Biljett till framtiden” där långtidsarbetslösa kvinnor i MKB-områdena erbjuds heltidsjobb med städning av trapphus, tvättstugor och gårdar samt att hålla rent och fint på gårdarna. Projektet drivs med stöd från arbetsförmedlingen och kvinnorna har anställning under ett år.

Projektet startade 2018 med inspiration från Botkyrkabyggens sysselsättnings- jämställdhetsprojekt Quinna i Botkyrka. Idag finns projektet i sex MKB-områden och två nya områden är på gång i år.

Nurgül berättade att projektet inte bara ger kvinnorna jobb, utan att de också lär sig bättre svenska, bidrar till ökad trygghet i områdena och att deras barn har högre närvaro i skolan och känner stolthet. Dessutom har kvinnorna varit en viktig resurs när MKB skulle få ut information och råd till de boende under pandemin.

Strategier för nå målet
Inom fokusområdet trygghet tog Nurgül upp tre exempel: självförvaltningen, de bosociala utvecklarna och Hållbarhetsgruppen som spelar en central roll för att nå MKB:s mål 2030.

Hållbarhetsgruppen tar fram en områdesstrategi för varje område som ligger till grund för arbetet för att nå målet 2030. För att ta fram bra strategier jobbar Hållbarhetsgruppen tillsammans med områdespersonalen och tar in kompetens och kunskap från MKB:s boende och föreningar, organisationer och andra samarbetspartners i närområdet.

– Vi kanske kan göra en hel del som fastighetsbolag, men det är sällan vi kan lösa allt själv, utan vi är beroende av alla som är runtom oss för att nå våra mål. Alla har ju samma mål, men vi tycker att alla måste samverka i större utsträckning.

De skapar trygghet
MKB har 16 bosociala utvecklare som jobbar halva arbetstiden med förebyggande arbete för att öka tryggheten och halva tiden med störningar som sker i områdena.

– Ju mer de jobbar med förebyggande arbete, desto mindre störningar blir det, sa Nurgül som menar att denna yrkesgrupp är jätteviktig i MKB-områdena.

De bosociala utvecklarna har nära kontakt med de boende och alla organisationer och föreningar i områdena. De sätter igång samarbeten på områdeskontoren och håller MKB:s centrala stödfunktioner informerade om utvecklingen i områdena.

– Tack vare våra bosociala utvecklare har jag bra koll på vad som händer i våra områden, vad vi ska satsa på och vad som funkar och vad som inte funkar, sa Nurgül.

Självförvaltarna
De bosociala utvecklarna har också ansvar för MKB:s nästan 600 självförvaltare, det vill säga hyresgäster som bidrar med sin tid för att få ett bättre närområde.

Självförvaltarna gör en massa olika insatser, till exempel att odla och ta hand om pallkragar, städa trapphus, hissa flaggor, hjälpa andra boende att fixa och laga saker eller leda aktiviteter på gården där de bor.

– För timmarna som självförvaltarna lägger ner får de en hyresreducering. Den är inte stor, men oftast handlar det inte om pengarna, utan om att de vill bidra till ett bättre boende.

Cykelskola och fritidsklubb
När det gäller fokusområdet skola hade Nurgül tre exempel från MKB: läxhjälpen som tidigare nämnts i artikeln, Cykelskolan och Fritidsklubben Linnéa.

För att fler ska kunna cykla och få arbete som kräver cykel arrangerar MKB, Malmö stad och Cykelfrämjandet kostnadsfria kurser för vuxna och ungdomar. Deltagarna får låna cykel och hjälm.

MKB driver också fritidsklubben Linnéa i Rosengård sedan 1997. Här får barnen i området många möjligheter till lek och kreativitet, till exempel dans, tv-spel, biljard, pingis, fotboll, studiebesök hos polis och räddningstjänst, utflykter och bio.

Men barnen i fritidsklubben får också hjälpa till att hålla sin gård städad och fin, vilket skapar en ansvarskänsla och stolthet för området.

100 miljoner för barnen
Nurgül nämnde också stiftelsen Momentum Malmö som MKB och privata fastighetsbolaget Trianon har bildat för att stödja barns och ungas uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter i framför allt Rosengård, Nydala, Hermodsdal och Lindängen.

Stiftelsen har idag 100 miljoner kronor och delar ut ekonomiskt stöd till organisationer som är verksamma i Malmö kommun inom följande allmännyttiga ändamål:

  • Integration och social sammanhållning
  • Omsorg om barn och ungdom
  • Trygghet för boende
  • Annan med ovanstående likvärdig verksamhet

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega