Boende i fokus – Helsingborgshem finalist i årets renovering

Håkan Andersson, projektledare på Helsingborgshem. Övre hö: Efter renoveringen. Nedre hö: En visningslägenhet gjorde valen lättare för de boende.

Helsingborgshems senaste ombyggnad i Drottninghög är en av tre finalister när årets renovering utses. Sänkt energinota och ökad trygghet var två viktiga resultat av ombyggnaden. Ett framgångsrecept var att utgå från hyresgästernas perspektiv.

– Under hela produktionen försökte vi att tänka på ombyggnaden ur hyresgästernas perspektiv och att sätta oss i deras situation i olika lägen. Har man de boendes perspektivet med sig hela tiden tror jag slutresultatet blir bättre, säger Håkan Andersson, projektledare på allmännyttiga bostadsbolaget Helsingborgshem.

Fyra hus och 93 lägenheter – Fokus på boende
De senaste tio åren har Helsingborgshem arbetat tillsammans med Helsingborgs stad för att utveckla stadsdelen Drottninghög, ett miljonprogramsområde i norra delen av staden. Helsingborgshems senaste ombyggnadsprojekt – in- och utvändig renovering av fyra trevåningshus på Grönkullagatan med sammanlagt 93 lägenheter – stod klart sommaren 2021.

Under de åtta mest intensiva byggveckorna, då stambyten och badrumsrenoveringar pågick, var hyresgästerna tvungna att flytta ut tillfälligt.

– Under en period av renoveringen är vi inne i hyresgästens hem. Men en lägenhet är ett hem, även om stambyte pågår och allt är nedpackat!

Slutstädning och bättringsmålning
Att få till slutstädning och bättringsmålning innan hyresgästen flyttade hem igen blev därför en viktig uppgift, konstaterar Håkan Andersson. Digital slutbesiktning på tisdagar följdes snabbt upp av entreprenörer för att avhjälpa eventuella fel innan hyresgästerna återkom på fredagen.

– Det där lilla extra, att det ser snyggt ut när hyresgästen kommer hem igen, är viktigt. Den första upplevelsen, magkänslan, att ombyggnaden levererar som förväntat.

Bättre energiprestanda
Ombyggnadsprojektet har inkluderat tilläggsisolering och nya ventilationssystem med värmeåtervinning i samtliga fyra hus. Det har inneburit att energiprestandan i husen, som ursprungligen uppfördes 1969, putsats rejält. Redan tidigt i upphandlingen ställdes krav på att energianvändningen under drift skulle minska med trettio procent.

– Vi har ännu ingen statistik som bekräftar att vi har nått dit efter ombyggnaden. Men vid två tidigare ombyggnationer på Drottninghög har vi sett besparingar i den storleksordningen, säger Håkan Andersson.

Ökad trygghet
Ombyggnaden innebar också satsningar på en rad trygghetsskapande åtgärder. Bland annat har inglasade cykelrum och tvättstuga på markplan tillkommit.

Dessutom har exempelvis de tidigare heltäckande betongväggarna runt källartrappor ersatts av genomsläppliga staket.

Tävlar om årets renovering
Ombyggnaden på Grönkullagatan är avslutad sedan något år. Men Helsingborgshem delar alltjämt med sig av erfarenheter inom det pågående IVL-projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”, som Förvaltarforum tidigare skrivit om, se relaterad artikel här bredvid.

Ombyggnaden har också uppmärksammats nationellt. Helsinborgshem har senare i maj möjlighet att vinna Sveriges Allmännyttas tävling Årets bästa renovering.

– Det är fantastiskt kul att projektet har uppmärksammats. Det är ett kvitto på att vi tillsammans med alla involverade åstadkom någonting bra, säger Håkan Andersson.

3 framgångsfaktorer till en lyckad renovering, enligt Håkan Andersson:

  1. Gemensamma mål
    Alla inblandade, internt och externt, behöver ha en samsyn på vad vi ska uppnå. För oss som beställare är det viktigt med en tydlig intention som uttrycks i förfrågningsunderlagen. Sedan är det viktigt att vara lyhörd under projektets gång och följa upp projektmålen så att produkten blir det som beställts.
  2. Hyresgästen i fokus
    Hyresgästens behov har varit centrala för oss. Vi har försökt att sätta oss in i deras situation under hela ombyggnadsprojektet. Det har hjälpt oss få ett bra resultat.
  3. Visningslägenhet
    En renovering börjar med en godkännandeprocess. Att bygga upp en visningslägenhet ger hyresgästerna möjlighet att se hur en färdig lägenhet kommer se ut, att kunna känna på olika produkter och lättare förstå vilka val som kan göras.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Tävlingen Årets bästa renovering

”Årets bästa renovering” är Sveriges Allmännyttas tävling för att hitta och sprida goda exempel på renovering. Förutom Helsingborgshem för stadsdelen Drottninghög nominerades även Familjebostäders satsning på Gärdsås i Bergsjön och Alingsåshem för Kvarteret Bananen.

Ur juryns kommentarer för Helsingborgshems nomineringBra tillvaratagande exempelvis av tegelgavlarna och andra fina detaljer. Generellt bra material. Omsorg om utemiljön mellan husen. Här finns också ett stort fokus på trygghet och trivsel där dialogen med de boende varit central. Här har hyresgästerna haft mycket att säga till om och de har själva fått välja nivån på renoveringen. Positivt att renoveringen ingår i IVL-projektet om klimatkrav till rimlig kostnad (rot).

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega