Varför betalar hyresgästen indextillägg och hur fungerar det?

EXPERTSVAR

Magnus Strömqvist är advokat med kompetens inom kommersiella hyresavtal. I denna artikel redogör han för bakgrunden till den vanliga indexklausulen i lokalhyresavtal och förklarar hur en sådan fungerar.


6 åtgärder för att få mer flexibla fastigheter

Befintliga lokaler och byggnader som står oanvända och outnyttjade är resursslöseri. Ibland beror det på en låst detaljplan som bestämmer vad en byggnad får användas till. Fastighetsägarna ger 6 förslag på åtgärder i rapporten Flexibla fastigheter.


Partnertext från Aff

Ivan från L&T upptäckte att juridik går att få intressant

Digital utbildning är bra, men en livlig diskussion i klassrummet ger än mer insikt. Ivan Marcovic från L&T la till en heldags fördjupning på sin digitala utbildning från Aff Akademin. En dag med fokus på praktisk tillämpning, då alla deltagare redan hade grundkunskaper.


Vad kan föreningen göra för att förhindra konflikter kring uteplatsen?

EXPERTSVAR

Enligt advokat Michelle Brodin kan föreningen i vissa fall förebygga konflikter kring uteplatsen genom att ingå ett skriftligt avtal med bostadsrättshavaren. Här listar hon vad som bör vara med i avtalet.


Vad innebär nya ”särskild visstid” för mig som arbetsgivare?

EXPERTSVAR

Den 1 oktober 2022 kommer allmän visstidsanställning som anställnings-form ersättas av den nya anställningsformen ”särskild visstid”. Denna skiljer sig i huvudsak från allmän visstid genom att den snabbare övergår i en tills-vidareanställning.


När måste man nöja sig med tidsbegränsat bygglov?

EXPERTSVAR

Sträva alltid efter att din åtgärd ska beviljas permanent lov. Det är ett av råden som juristen Johan Larsson ger dig som ska ansöka om bygglov. Men han ger även förklaring till när du får nöja dig med bara ett tidsbegränsat bygglov.


Nya lagkrav i årsredovisningslagen för brf:er – vad gäller?

EXPERTSVAR

Efter årsskiftet gäller nya lagkrav för bostadsrättsföreningar vid upprättandet av årsredovisning och förvaltningsberättelse. Med de nya kraven vill regeringen stärka tryggheten och det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt.


Varsågod, gratis mallar för alla dina hyresgästärenden

Som uthyrare, förvaltare eller bolagsjurist stöter du ibland på hyresgästärenden som är mer besvärliga. Nu finns gratis handledning och Word-mallar att ta till hjälp för att hantera dessa ärenden – så att de håller juridiskt och följer god sed.


Lägenhet brann upp – vad säger hyreslagen att värden bör göra?

EXPERTSVAR

Det har nyligen skett lagändringar gällande frågan om lägenheter som brinner upp. Advokat Aziza Örz reder ut vad som gäller och vad man som hyresvärd bör, och kan, göra. I svaret talas om ”lägenhet” men det omfattar även bostadshyresrätt och lokal.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Skatteverket går på Fastighetsägarnas linje om lokalmomsen

Skatteverket går på Fastighetsägarnas linje och vill att regeringen ska ändra i reglerna kring lokalmomsen. Förslaget är att kravet på att lokalhyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet för att fastighetsägaren ska kunna bli frivilligt skattskyldig slopas.


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega