Fyra innovationslabb ska bryta utanförskapet

integrationslabbSabo startar innovationslabb på fyra orter i Sverige för att testa, utveckla och utvärdera nya arbetssätt för att minska segregationen.

Med stöd från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova startar allmännyttan tillsammans med lokala samarbetspartners fyra innovationslabb i Boden, Södertälje, Norrköping och Rannebergen i Göteborg.

I samarbetet med SABO deltar Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping.

I innovationslabben ska nya arbetssätt testas, utvecklas och utvärderas. Syftet är att sprida lärdomar om framgångsrika metoder – så att fler kan göra mer för att minska långtidsarbetslöshet, förbättra skolresultat, stärka samhällsservice och minska brottslighet.

Långsiktiga lösningar
Inom allmännyttan görs redan mycket för att minska utanförskapet i många bostadsområden i landet. Det finns ofta lyckosamma samarbeten med Hyresgästföreningen, idrottsföreningar, skola, näringsliv och kommuner.

– Men behoven är fortfarande mycket stora. Många vill komma igång, öka volymen och hitta långsiktiga lösningar som ger effekt på riktigt, säger Anna Kanervo, projektansvarig på Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Allmännyttans innovationslabb möter nu dessa behov genom en typ av experimentverkstäder på fyra platser: Vårt Rannebergen i Göteborg, Samverkan i Boden, Portalen i Norrköping och Telge Bostäder i Södertälje.

Vårt Rannebergen
Vårt Rannebergen är ett partnerskap mellan Hyresgästföreningen i Göteborg, Bostadsbolaget och Göteborgs stad.

Syftet med satsningen är att skapa trygghet, inflytande och gemenskap i bostadsområdet Rannebergen. Genom att bli ett innovationslabb har Vårt Rannebergen nu möjlighet att testa nya metoder för att skapa engagemang bland de boende i området.

Utgångspunkten i verksamheten är människornas egna idéer, förhoppningar och behov.

– Vi är tacksamma för de möjligheter som nu skapas genom det innovationslabb som kommer att startas här. Rannebergen är en fantastisk plats att bo på. Här finns utmaningar, men också ett starkt engagemang bland dem som bor och jobbar i området för att förändra saker som inte fungerar, säger Rahim Maatoug, projektledare för Vårt Rannebergen.

Labbet i Boden
Bodenbo vill hitta en fungerande samverkan med andra lokala aktörer – bland annat Svenska kyrkan, Röda korset och kommunen – för att stötta nyanlända att bli en del av samhället och komma in på arbetsmarknaden. Efter att ha hämtat inspiration från andra orter vill man nu komma igång med en egen verksamhet. Mycket handlar om att synkronisera och effektivisera insatser som redan görs för att skapa en sammanhållen väg in i samhället för dem som är nya i Sverige.

– Vi ser fram emot att skapa en integrationsmodell tillsammans med våra lokala samarbetspartner. Hoppas att den kan användas av andra allmännyttiga bostadsbolag i framtiden, säger Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo.

Labbet i Norrköping
Portalen i Norrköping drivs sedan 2011 av Hyresbostäder i Norrköping, studieförbundet ABF, Marieborgs folkhögskola, Svenska kyrkan och Norrköpings kommun. Syftet är att stötta människor i stadsdelarna Hageby och Ringdansen att få jobb eller börja studera. Under åren har man upptäckt att ”det personliga coachandet” är en viktig del av stödet till deltagarna – men enormt resurskrävande.

För att öka volymen vill man nu hitta nya kreativa metoder för matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Detta blir fokus för innovationslabbet i Norrköping.

– Det känns jättespännande att få vara en del av Sabos och Vinnovas nationella arbete med innovationslabb. Det ger oss både energi, legitimitet och praktiska förutsättningar att på allvar testa och utvärdera nya arbetsmetoder i arbetet med att stödja nyanländas etablering i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden, säger Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping.

Labbet i Södertälje
I Södertälje är planen att Telge Bostäder ihop med flera lokala aktörer ska testa ett nytt arbetssätt i liten skala – med målet att sedan använda det på fler platser. Labbet ska etableras i bostadsområdet Lina Hage, med ungdomar som målgrupp.

– Vi vill att unga i åldern 11–15 år ska få andra förebilder än de unga vuxna som är kriminella i bostadsområdet. Tillsammans med de boende och andra aktörer vill vi hitta sätt att engagera ungdomar så att de i stället är med och skapar trygghet i området. Att få bort unga från våld och brottslighet ger enorma vinster. Både för individen, för oss som hyresvärd och för samhället i stort, säger Anna Ahrling, enhetschef på Telge Bostäder.

Värdefull kunskap
För Sabo innebär innovationslabben att värdefull kunskap och erfarenhet kan samlas in, vidareutvecklas och spridas vidare till alla allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet.

– Genom arbetet med Allmännyttans innovationslabb har vi redan fått kunskap om över 80 goda exempel, projekt och verksamheter i hela landet. Deras erfarenheter kommer på olika sätt att tas tillvara i projektet, säger Anna Kanervo, projektansvarig på Sabo.

Källa: Sabo

Kontaktpersoner

Vårt Rannebergen
RahimMaatoug
projektledare på Hyresgästföreningen
010-4592461,
rahim.maatoug@hyresgastforeningen.se

Bodenbo
Berth Lundqvist
Fastighetschef
070-529 62 07
berth.lundqvist@bodenbo.se

Portalen i Norrköping
Tomas Lindquist
Ansvarig för stadsdelsutveckling på Hyresbostäder i Norrköping
073-020 22 92,
tomas.lindquist@hyresbostader.se

Telge Bostäder
Anna Ahrling
Enhetschef för kund- och stadsdelsutveckling
08-55022033
anna.ahrling@telge.se

Anna Kanervo
projektansvarig på Sabo
076-052 76 24
anna.kanervo@sabo.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega