Nya styrelsen i Fastigo

Fastigos stämma har valt en ny styrelse. Företrädare för hela fastighetsbranschen finns representerad i styrelsen som har representanter från kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB samt branschorganisationerna Sabo och Fastighetsägarna.

Till ledamöter i Fastigos styrelse valdes vid årsstämman:

 • Cathrine Holgersson, AB Gavlegårdarna (ordförande)
 • Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige
 • Anneli Vinsa, Kirunabostäder
 • Håkan Berg, HSB Norra Storstockholm
 • Bent Jensen, Ängelholmshem
 • Chris Österlund, Botkyrkabyggen
 • Anders Nordstrand, Sabo
 • Ann Irebo, HSB Skåne
 • Mikael Granath, Willhem
 • Emma Hård, HSB Göteborg
 • Per-Henrik Hartmann, Familjebostäder i Göteborg
 • Marie Selin, NP3
 • Peter Sjerling, HSB Mälardalen
 • Eva Nygren, Stockholmshem