Framtidens största utmaningar

Charlotta Liljefors Rosell, Mattias Johansson och Stefan Younes diskuterade branschens största utmaningar framöver.

Att hitta rätt nya medarbetare, att låta förvaltarrollen utvecklas till en mer samlande och kundansvarig kraft samt att ta till sig den nya tekniken på rätt sätt är de största utmaningarna för branschen de närmaste åren. Det var panelen vid Förvaltarforums seminarium Framtidens Förvaltare väldigt överens om.

Stefan Younes, vd för Fastighetsägarna Service i Stockholm, betonade vikten av att låta förvaltaren få en alltmer servicemässig, central och övergripande roll i takt med att kundernas krav ökar och digitaliseringen erbjuder nya möjligheter.

Lyssna på kunden och var proaktiv
Enligt honom innebär det att förvaltaren inte behöver kunna allt utan tar hjälp av ett team med tekniska, ekonomiska och juridiska experter. Viktigaste egenskaper blir att ha ett intresse för människor, vara analytisk och hålla ihop helheten.

– Att lyssna på kunden och vara proaktiv, det är framtidens förvaltare, säger Stefan Younes. En av de bästa förvaltare jag jobbat med hade ingen teknisk bakgrund alls utan hade jobbat som säljare och drevs av att göra kunden nöjd med hjälp av expertkompetensen i sitt lag.

Satsa på nyutexaminerade
Han fick medhåll av Charlotta Liljefors Rosell, förvaltningschef på Fabege:

– Vi har redan döpt om våra förvaltare till fastighetschefer för att visa på deras värde och status, deras motpart är ju ofta vd:ar. De är ekonomiskt ansvariga och har det sammanhållna kundansvaret. De ska kunna lite om det mesta men måste framförallt gilla att förhandla och älska att träffa kunder, säger Charlotta Liljefors Rosell.

Hon lyfte också fram svårigheten att rekrytera teknisk personal tillbranschen och då framförallt kvinnliga tekniker.

–  För att lyckas måste vi våga satsa på nyutexaminerade i ökad utsträckning. Locka dem till oss, lära upp dem och se till att de vill stanna kvar.

Hon ser också digitaliseringen som en stor möjlighet men också en rejäl utmaning.

– Grundkompetensen är relativt låg i vår bransch och det finns en skepsis till förändringar. Det skapar risk för att vi gör för lite eller gör felinvesteringar, säger Charlotta Liljefors Rosell.

Våga testa nya tekniken
Även Mattias Johansson, vd på Newsec Asset Management, lyfte fram vikten av att möta kundernas ökade krav utifrån digitaliseringen.

– Användarna, det vill säga våra hyresgäster, driver på den nya tekniken på ett sätt som kommer att förändra kontoren och fastigheterna framöver. Kontoret blir mer en funktion där man är kreativ och möts än en plats att vara på hela tiden. Det innebär att vi har en betydande dold vakans inför framtiden.

– Därför är det viktigt att vi själva tar initiativet och vågar testa nya lösningar. Många investeringar i våra fastigheter är ofta dyra men mycket av den nya tekniken är förhållandevis billig.

Integration och nyproduktion
Anders Nordstrand, vd på Sabo, lyfte fram integrationen som flera av Sabomedlemmarnas största utmaning.

– I vissa av våra områden bor det mer än hundra olika nationaliteter. Det säger sig själv att det är svårt att nå fram med rätt information till alla. En annan ny utmaning är hur vi ska införliva all nyproduktion i förvaltningen. Många av våra medlemmar har inte byggt nytt på 20 år.

Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning på KTH, uppmanade branschen att ta kontakt med henne för att få igång forskning som gör det lättare att möta framtidens utmaningar.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Foto: Mats Cato

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega