KOMPETENS & UTBILDNING
Partnertext från Sveriges Allmännytta

Med raka ryggar och varma hjärtan

Sara Fischer (till vänster) är säkerhetschef på Bostadsbolaget i Göteborg och Linda Björk är HR-chef på moderbolaget Framtiden.

Allmännyttan i Göteborg har som mål att inte ha med några särskilt utsatta områden på polisens lista år 2025. Ett steg för att nå dit är att stärka medarbetarna att arbeta med raka ryggar och varma hjärtan.

– Framtidenkoncernens mål att inte ha några särskilt utsatta områden ställer krav på oss som både arbetsgivare och samhällsaktör, säger Sara Fischer, säkerhetschef på Bostadsbolaget, som är ett av dotterbolagen i Framtiden.

– Vi jobbar aktivt med personsäkerhet för att våra medarbetare ska vara säkra och känna sig trygga. Arbetet utgår ifrån vår personsäkerhetsprocess, som har ett före-, under- och efterperspektiv. Vi ska arbeta förebyggande och förhindra att hotfulla situationer uppstår och värdera riskfyllda situationer, men även ha en beredskap för att hantera situationer om de trots allt skulle uppstå. I sådana situationer är det viktigt att chefer och medarbetare vet vilket stöd som finns att få och hur rutinerna ser ut – och att det finns ett tydligt stöd från både HR- och säkerhetsenheten.

Bygga relationer och sätta gränser
Linda Björk, HR-chef på moderbolaget Framtiden, berättar vad det kan innebära i praktiken.

– Det handlar om att man som medarbetare ska kombinera gränssättande och relationsbyggande, och hitta den fina balansen mellan de två beteendena. Om du till exempel går fram till några buskörande mopedungdomar så behöver du jobba både med ditt varma hjärta genom att förklara varför de inte ska köra mopeder i området, eftersom det kan finnas små barn där och så. Men samtidigt behöver du med den raka ryggen tydligt tala om att de inte får köra för snabbt i området, säger hon.

– Utöver raka ryggar och varma hjärtan pratar vi också mer och mer om öppna ögon. Om alla våra medarbetare ser och berättar om vad som händer i områdena så bidrar det till lägesbilden av området som ger oss och andra aktörer möjligheter att vidta rätt åtgärder.

Viktigt att agera
Medarbetarna utbildas också i att uppmärksamma våld i nära relationer.

– Om man som till exempel fastighetsvärd misstänker det så ska man agera med varmt hjärta och rak rygg genom att anmäla det. Det är viktigt att vi förstår vikten av att agera på något sätt, även om det finns olika sätt att göra det på, säger Linda Björk.

För att dela erfarenheter och öka kunskaperna kring olika sätt att agera har medarbetarna i bostadsbolagen samlats gruppvis och diskuterat situationer som kan uppstå ute i bostadsområdena.

– Det är en del av vår kompetensplattform Allt vi kan, som handlar om att alla vi inom koncernen ska göra allt vi kan i våra olika roller för att bidra till att det inte ska finnas särskilt utsatta områdena i Göteborg 2025.

Stå upp för samhällets normer
Hon framhåller att raka ryggar och varma hjärtan är betydelsefulla även på organisationsnivå.

– Vi ska ju som allmännyttiga bostadsbolag stå upp för samhällets normer och värderingar, visa att vi inte accepterar vad som helst i våra bostadsområden och visa att vi bryr oss om dem som bor och verkar där, säger hon.

Konferens om trygghet och säkerhet

Sveriges Allmännyttas stora konferens om trygghet och säkerhet i bostadsområden hålls i år i Göteborg, med allmännyttiga Framtidenkoncernen som värd. Under konferensdagarna berättar bostadsbolagen hur de arbetar för att öka tryggheten, och bland andra Sara Fischer och Linda Björk (se ovan) medverkar som föreläsare.

Ur programmet:

  • Superförvaltning – nyckeln till trygga och säkra områden
  • Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet
  • Gängkriminalitet och barns uppväxtvillkor
  • Lights on – skolan som arena
  • Effektiva strategier för minskad segregation
  • Framgångsfaktorer och fallgropar

Därtill studiebesök, mingel och möjligheter till nätverkande!

Göteborg, 19–20 april

Läs mer och anmäl dig här!

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega