Samhällspolitisk chef på Sabo

Jörgen Mark-Nielsen är ny samhällspolitisk chef på Sabo. Han har de senaste åren varit utredningsansvarig i vd-staben.

Jörgen Mark-Nielsen har sedan slutet av 80-talet arbetat med bland annat hyresförhandlingar, omvärlds- och intressebevakning, utredningar och bostadssociala frågor. Han har också varit utvecklingschef på Sabo.