Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

KTH kartlägger digitaliseringen i branschen

Hur har digitaliseringen förändrat fastighetsbolagen? Forskaren Olli Kytömäki på KTH har intervjuat de ansvariga i branschen för att ta reda på svaret.

I den vetenskapliga uppsatsen “Digitalization and innovation in the real estate sector” redogör Olli Kytömäki för vilken digital kompetens och kapacitet fastighetsbolagen har. Här finns också många exempel på vilka projekt de har genomfört eller planerar att genomföra.

– Den största förändringen som jag ser är att fastighetsbolag har investerat i digital kompetens inom sina organisationer för affärsutveckling. De har rekryterat fler medarbetare med dessa kunskaper och fördelat mer resurser till deras arbete, säger Olli Kytömäki, doktorand vid Institutionen för fastigheter och byggande vid KTH.

Resultatet i uppsatsen bygger på 35 intervjuer med de ansvariga på större fastighetsbolag som äger bostäder, kontor, retail eller specialfastigheter. Även de ansvariga på Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta (tidigare Sabo), proptech-bolag och traditionella IT-bolag intervjuades.

Under artikeln finner du alla frågor och svar från intervjuerna.

Fokus på arbetet
Olli Kytömäki skriver ytterligare minst fyra vetenskapliga uppsatser till sin doktorsavhandling om digitaliseringen och innovationsprocesserna i fastighetsbranschen.

Den andra uppsatsen handlar om projekt med digitala plattformar. I den artikeln skriver han om informationsmodeller och kommunikationsappar. Ämnena för den tredje och fjärde artikeln är fortfarande inte bestämda, men det gemensamma temat i alla artiklarna är innovationsprocessens samspel mellan olika aktörer i fastighetsbranschen.

– Jag skriver inte om tekniken som sådan, visioner eller teknikens potential, utan om arbetet som pågår inom detta område i fastighetsbranschen, säger Olli Kytömäki, som handleds av Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning vid Institutionen för fastigheter och byggande vid KTH.

Många skäl att agera
Vilka är då de viktigaste slutsatserna som Olli Kytömäki har dragit hittills?

– Först och främst är digitaliseringen något som händer nu och bolagen måste tänka på hur de ska agera. Det finns många skäl till varför bolagen måste agera när det gäller digitaliseringen. Jag är förmodligen inte rätt person att svara på frågan. Men jag tror att de ansvariga på de här bolagen redan vet vilka affärsmål de har. Varför de är i branschen och hur digitaliseringen kan hjälpa dem att nå sina mål? Jag blir också mer och mer medveten om att digitaliseringen är den felande länken som krävs för att nå hållbarhet i klimatfrågan och inom andra områden.

Processen är trasig
Den andra slutsatsen som Olli Kytömäki drar är att många bolag redan har börjat agera, men eftersom det finns många utmaningar och problem är det svårt att leda förändringen.

– Jag menar att innovationsprocessen är trasig i fastighetsbranschen. Det beror på historiska orsaker, branschen är så splittrad och organisationerna är små och inte så innovativa. Så processen måste repareras. De ansvariga måste hitta rätt nätverk där de kan få bra idéer. De måste också hitta rätt partners eftersom de inte kan genomföra digitaliseringen på egen hand. Ingenting kommer att uppfinnas inom deras egna organisationer.

Olli Kytömäki tror att till exempel Christoffer Börjesson, digital chef på Fastighetsägarna Stockholm, kan bli en digital ledare i denna process.

Budskap till fastighetsägare
Vilket är budskapet till fastighetsägare som ska fatta beslut om att investera i digital teknik?

Olli Kytömäki förklarar att det centrala budskapet i uppsatsen är att fastighetsbolagen måste ha digital kompetens för att förstå vad den här tekniken kan uträtta. De måste också ha relationell kompetens, det vill säga veta hur de ska nätverka med andra fastighetsägare, organisationer och leverantörer för att kunna göra något när det gäller digitaliseringen. Dessutom måste ledningen ha digital kompetens.

– De måste ha alla de här tre samtidigt. Om de inte har det finns risk för att de misslyckas, men de kan också misslyckas av andra orsaker. Till exempel att världen förändras, kunderna inte är intresserade eller att ny bättre teknik ersätter gammal.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Så svarade fastighetsbolagen på intervjufrågorna

Var och hur söker bolagen ny information om digitaliseringen?

 • Seminarier, både traditionella fastighetsseminarier och proptech-seminarier.
 • Benchmarking inom fastighetsbranschen och andra branscher.
 • Branschorganisationer och andra aktörer inom fastighetssektorn.
 • Samarbete med konsulter, leverantörer och proptech-bolag.
 • Egna workshops, medarbetare och organisationer.
 • Genom att rekrytera ny kompetens.

Vilka initiativ har bolagen tagit när det gäller digitaliseringen?

 • Smart building-teknik (till exempel sensorer och system för energioptimering).
 • ICT-baserade förvaltningssystem.
 • Smarta lås och nycklar (till exempel nycklar via appar i smarta telefoner).
 • Mjukvara för kundservice (till exempel webbsidor, chatbottar, mobilappar).
 • Virtual reality används för att sälja fastigheter.
 • System för e-learning.
 • Artificiell intelligens vid matchning av service för hyresgäster.
 • Nya servicekoncept som möjliggörs av digitalisering.
 • Kundspårning i butiker, e-handelslösningar.

Hur har digitaliseringen påverkat bolagens strukturer och processer?

 • Mer arbete för IT- och utvecklingsavdelningar.
 • Nya roller, team och funktioner inom affärsutveckling.
 • Digitala strategier har utvecklats.
 • Utbildningsaktiviteterna har ökat.
 • Multifunktionell utveckling.
 • Större kundfokus (till exempel på kundresan).
 • Nya roller för fastighetschefer.
 • Etablerat ett digitalt utvecklingslabb.

Hur har digitaliseringen påverkat bolagens samarbete?

 • Nya samarbetsprojekt med aktörer i branschen.
 • Utökat samarbete med medarbetarna (till exempel i workshops).
 • Nya samarbetsprojekt med bolagets leverantörer och konsulter.
 • Nya samarbeten med nystartade proptech-bolag.
 • Nya samarbetsprojekt med ägare och andra relaterade aktieägare.
 • Ökat samarbete med konkurrenter.
 • Deltagande i regionala utvecklingsprojekt.
 • Intresse för att samarbeta med forskare.

Kontakt

Olli Kytömäki vill ha fler kontakter som kan leda till intervjuer och samarbeten. Om du är intresserad kan du mejla honom på adressen olliky@kth.se.

 

Bli den första att kommentera "KTH kartlägger digitaliseringen i branschen"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega