Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Så klarar vi kraven på IMD

Hur ska bostadsbolagen hantera de nya kraven på IMD värme och varmvatten? Karl Törnmarck på Sveriges Allmännytta ger dig vägledning.

Kraven på individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus infördes den 1 december. Men vilka effekter får kraven egentligen för bostadsbolagen och energiförbrukningen när de träder i kraft den 1 juli 2021?

Karl Törnmarck på Sveriges Allmännytta.

Karl Törnmarck, som är ansvarig för internationella frågor och hållbarhet på Sveriges Allmännytta, konstaterar att när det gäller kravet på IMD värme berörs relativt få flerbostadshus. Det beror på att de flesta flerbostadshusen i Sverige har bättre energiprestanda än gränsvärdena och därför inte omfattas av kravet på IMD värme.

Ytterligare undantag
– När det gäller våra medlemmar har EU-kommissionen dessutom sagt att om de kan visa att de inte har övertemperaturer, alltså mer än 21–22 grader, kommer de inte heller att omfattas av kravet på IMD värme. Våra medlemmar som har fastigheter med sämre energiprestanda har rätt bra koll på vad de har för temperaturer. Så jag tror nog att vi även där kan komma undan det här kravet, säger Karl Törnmarck.

Han tror inte att kravet på IMD värme kommer att innebära lägre energiförbrukning. Däremot blir det mer byråkrati, vilket drabbar bostadsbolagen.

En enkel utväg
EU-kommissionen använder kravet på IMD värme som ett påtryckningsmedel för att bostadsbolag som behöver energieffektivisera ska göra det. Men Karl Törnmarck tror inte att kravet får den effekten.

– Vi tror att de som har resurser och kompetens att göra åtgärder redan gör det. Sen har du kanske en del fastighetsägare som inte är så seriösa eller saknar resurser att energieffektivisera. De kanske väljer IMD värme och kallhyra som en enkel utväg och installerar radiatormätare som är mycket billigare än en omfattande renovering.

Bara vid stambyten
Kravet på IMD tappvarmvatten för flerbostadshus träder också i kraft den 1 juli 2021. Här berörs alla bostadsbolag som saknar individuell mätning och debitering.

Men Karl Törnmarck konstaterar att kravet på att installera IMD tappvarmvatten bara gäller vid stambyten när man gör ingrepp i vattenledningarna.

– I vårt remissvar sa vi ja till IMD tappvarmvatten, men med förbehållet att det inte är glasklart att varmvattenkonsumtionen går ner. Vi är kluvna eftersom vi har erfarenheter av att konsumtionen går ner till en början och sen går upp igen. Men det lirar i alla fall med kraven som gäller i nyproduktion.

Debiteringsmodeller
IMD tappvarmvatten har fördelar enligt Karl Törnmarck. Dels är det ett sätt att framtidssäkra om vi får brist på vatten, dels är det mer rättvist eftersom hyresgästerna bara betalar sin egen förbrukning.

– Men med det sagt har vi bolag som har svårt att få till debiteringsmodeller och det är ganska mycket pyssel med mätningen. Å andra sidan finns också bolag som har lyckats jättebra. Olika erfarenheter, men överlag positiva.

Hanterbara krav
Kraven för IMD värme och tappvarmvatten blev trots allt bättre än Karl Törnmarck befarade.

– Dels har gränsvärdena för IMD värme ändrats till 200 för de flesta kommuner. Kraven för IMD tappvarmvatten har också blivit bättre i och med att det är en bedömning som bara görs vid ombyggnation och inte annars. Vi tycker att både regeringen och Boverket har varit lyhörda i den här frågan. Reglerna är hanterbara, men innebär mer byråkrati.

Förenkla för bolagen
Karl Törnmarck berättar att Sveriges Allmännytta kommer att ge stöd och ta fram vägledning till sina medlemmar om IMD-kraven.

– Vi kommer också att jobba tillsammans med Boverket för att se till att bevisbördan blir så enkel som möjligt. Det är det som kommer hända de kommande två åren.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Kraven innebär i korthet

  • Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som för egen räkning utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska i samband med ombyggnaden installera system för IMD av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

 

Möjligheter för undantag

  • System för IMD av värme eller tappvarmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.
  • System för IMD av värme behöver inte heller installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de gränsvärden som anges.

Bli den första att kommentera "Så klarar vi kraven på IMD"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega