Kan vi bötfälla hyresgäster som inte sorterar avfall rätt?

Som fastighetsägare går det mycket resurser till att hantera avfall. Trots bra information till hyresgästerna fungerar det inte alltid. Här ger experten flera råd och tips på vad man ytterligare kan göra för att informera och uppmuntra till ett ändrat beteende.

När man som fastighetsägare lagt ner mycket resurser på att informera hyresgäster om hur sorteringen ska göras i miljörummen är det förstås frustrerande om det inte lyckas helt. Då kan nästa steg vara att testa avgifter för att komma åt hyresgäster som sorterar avfallet fel. Det kan dock vara svårt att identifiera de hyresgäster som har sorterat fel. Ofta är det kanske någon enstaka peson man lyckas identifiera. Bevisbördan är svår och det kanske inte heller håller rättsligt.

Identifiera och informera om kostnaderna
Ett annat sätt kan vara att informera hyresgästerna om kostnaderna för felsortering av avfall och nedskräpning i miljörum som ett komplement till varför man måste sortera av miljöskäl.

Bäst är om kostnaderna kan redovisas på miljörumsnivå. I kostnaderna för avfallshantering är det viktigt att inkludera den tid och kostnader som fastighetsägaren lägger på information, städning av miljörum, försortering innan insamling, nedskräpning med mera.

När kostnaderna är identifierade – sätt upp skyltar i respektive miljörum om totala kostnader men också uppdelade per sorterad avfallsfraktion. Då kan hyresgästerna ser vad om ger störst kostnader. Är det matavfallet som ger mest felsorteringsavgifter eller är det att det tar ett visst antal timmar i veckan för fastighetsskötaren att städa miljörummet?

Tala om att fastighetsskötaren brukar titta i kärlen och försortera innan hämtning för att undvika felsorteringsavgifter om det förekommer. Fota arbetet som fastighetsskötaren gör och det som blir felsorterat – bilder kan vara bättre än ord. Informationen om kostnader kan kompletteras med att visa vad pengarna annars skulle kunnat användas till: en grillplats, en gunga, en plantering i bostadsområdet.

Belöna bra sortering
Det gäller att komma ihåg att de allra flesta hyresgäster faktiskt sorterar rätt. Därför kan det vara bra att ha en positiv vinkling som motvikt till all information om kostnader. Om det under en period sparas kostnader på avfallshanteringen i ett bostadsområde eller ett miljörum kan en förbättring på bostadsgården erbjudas. Det kanske kan genomföras i form av en tävling mellan bostadsområden – den bostadsgård som minskar kostnaderna för avfallet får en belöning.

Tips på att få hyresgäster att sortera avfall bättre:

  • Identifiera kostnaderna för varje del och arbete som fastighetsskötaren utför i samband med miljörummet.
  • Informera hyresgästerna om vad avfallshanteringen kostar, specificera varje enskild del. Gör det gärna med skyltar vid varje fraktion i miljörummet.
  • Dokumentera och visa felaktiga sorteringar och fastighetsskötarens extraarbete i samband med det.
  • Komplettera med vad pengarna kunde gå till i stället; nya gungor, grillplats, plantering.
  • Uppmuntra och utlys en tävling mellan gårdar eller bostadsområden; vilka sorterar bäst!

Patrizia Finessi
Miljöexpert på Sveriges Allmännytta

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega