Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från Sveriges Allmännytta

P-platsen: kostar mycket – smakar lite

Allmännyttans parkeringar kostar bolagen drygt en miljard kronor om året och kommande investeringar i laddstolpar innebär nya investeringar på ännu mer. Men det går att tillgodose människors transportbehov på ett smartare och mer ekonomiskt sätt. Det menar Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta.

Människor behöver kunna förflytta sig till och från bostaden av massa olika skäl. I dag är samhället uppbyggt kring bilen som transportmedel, detsamma gäller våra bostadsområden. Allmännyttan har 650 000 parkeringsplatser till de boendes förfogande.

En bil står stilla 95 procent av tiden
Men parkeringarna är dyra. En p-plats utomhus kostar runt 100 000 kronor att anlägga, en garageplats omkring en halv miljon. Till detta kommer årliga kostnader för underhåll, upprustning och annat. I genomsnitt är månadskostnaden för en p-plats 1 750 kronor, intäkten i form av p-platshyra bara en bråkdel.

Men hur väl investerade är dessa pengar? Det är bara 40 procent av allmännyttans hyresgäster som har tillgång till p-plats. Och deras bilar står stilla 95 procent av tiden.

Pandemin har visat att vi lever i nya tider

– Med andra ord, vi betalar väldigt mycket för väldigt lite åt några få. Och med alla investeringar som väntar bakom krönet kommer kalkylen att bli ännu sämre. Vi står vid ett vägskäl och det är dags att tänka om. Många människor har redan gjort det som en följd av pandemin, säger Carl Ståhle som är digital fastighetsexpert på Sveriges Allmännytta.

Han pekar på att människans behov ständigt förändras:

  • Alla behöver inte transportera sig varje dag från hemmet till en arbetsplats.
  • Vi behöver inte köra till stadskärnor eller shoppingcentrum för att handla mat eller varor. Vi kan få saker transporterade hem till oss.
  • Vi behöver inte äga allt. Tack vare en snabb utveckling av digitala plattformar kan vi samutnyttja varor och tjänster utan att minska bekvämligheten.

Mobilitet åt många, inte p-plats åt några få
Framtidens transportlösning stavas delad mobilitet. Där vi delar på de parkeringsplatser som finns så att fler kan nyttja dem, där vi har bil- och cykelpooler, elsparkcyklar, boxar för att kunna få hemleveranser och andra smarta lösningar som gör att vi kan öka vår rörelsefrihet – utan att nödvändigtvis behöva äga en bil. En bil som nästan uteslutande står stilla på ens egen parkeringsplats.

– Det här är precis vad Allmännyttans mobilitetsprojekt handlar om. Att tänka om och tänka nytt för att kunna erbjuda en ökad mobilitet för fler. Vägen dit går via smarta lösningar och nya beteendemönster. Men här och nu fokuserar vi på ekonomin, säger Carl Ståhle.

Räkna på vad det kostar

Sveriges Allmännytta tar fram räknesnurra som visar bostadsbolagets parkeringsekonomi – läs mer här

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega