Idéprogram för ett nytt ekonomiskt landskap

Inför moms på bostadshyror och ändra reglerna för nedskrivningar. Det är två av uppmaningarna från Sabos kongress 2017 där allmännyttans nya idéprogram presenterades.

Åsa Johansson, ordförande för Sabo.

– Allmännyttan har kanske aldrig varit så viktig som nu och med det idéprogram som SABOs kongress antagit idag kommer vi kunna leverera ännu mer nytta för individer, kommuner och samhället i stort, säger Åsa Johansson, ordförande för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Uttalandet gjordes i samband med Sabos kongress den 28 april i Linköping.

Kräver bättre villkor
Kongressen uppmanar de allmännyttiga bostadsföretagen att de ska ta sin andel av det som behöver byggas för att säkra tillgången till hyresbostäder. För att det ska bli möjligt uppmanar kongressen riksdag och regering:

 • Att ändra skattevillkoren så att det råder ekonomisk balans mellan upplåtelseformerna. Idag missgynnas hyresrätten, vilket bromsar bostadsbolagens möjligheter att nyproducera. Den mest kraftfulla skatteåtgärden är att införa låg moms på bostadshyra.
 • Att se över reglerna om nedskrivningar som idag kraftigt försvårar möjligheterna för bostadsbolag i bland annat landsbygdskommuner att bygga de bostäder som behövs.

Bidra till integration
Kongressen uppmanar även de allmännyttiga bostadsföretagen att bidra till integration i sin dagliga verksamhet. För att det ska bli möjligt uppmanar kongressen:

 • Att staten förlänger etableringstiden så att kommunerna ska kunna satsa längre än två år på att nyanlända ska få bostäder, arbete och en bra skola.
 • Att staten och kommunerna tar ansvar för utbildningsinsatser så att kompetent personal kan rekryteras inom byggsektorn.
 • Att kommunerna placerar ett samlat ansvar för både bostadsförsörjning och integration högst upp i kommunledningen eftersom det är kommunen som både har makt och ansvar för att motverka segregation.
 • Att kommunerna via sina markanvisningar arbetar för områden med blandade upplåtelseformer med både hyresrätter, bostadsrätter och egnahem.

Förutsättningar för framgång
Idéprogrammet Allmännyttan mot år 2030 som kongressen antagit tar avstamp i att Sverige idag och framåt präglas av ett nytt ekonomiskt landskap, ökad befolkning, klimatförändringar och att färre ska försörja fler.

Sabo listar i idéprogrammet en rad förutsättningar för att de allmännyttiga bostadsföretagen ska lyckas med sitt samhällsuppdrag. Se vilka förutsättningar det handlar om i Sabos listor nedan.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

De allmännyttiga bostadsföretagen behöver:

 • Utveckla hyresrätten
 • Stärka den egna ekonomin
 • Pressa byggpriserna
 • Utveckla en digital strategi
 • Höja och bredda kompetensen
 • Redovisa uthyrningspolicyn
 • Ta krafttag för ordning och reda på bostadshyresmarknaden

Bostadsbranschen behöver:

 • Trygga den framtida rekryteringen
 • Införa systematisk hyressättning
 • Utveckla och förbättra hyresförhandlingssystemet

Kommunerna behöver:

 • Bedriva en aktiv bostadspolitik
 • Ge bostadsbolaget tydliga och långsiktiga ägardirektiv
 • Utveckla dialog och samarbete med bostadsföretaget
 • Säkerställa affärsmässiga relationer

Staten behöver:

 • Forma en långsiktigt hållbar bostadspolitik
 • Införa balanserade ekonomiska villkor
 • Stödja resurssvaga hushåll ekonomiskt
 • Underlätta offentligt stöd på svaga marknader
 • Trygga kompetensförsörjningen
 • Öka stödet till bostadsforskningen

Källa: Sabo

Här kan du läsa hela idéprogrammet

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega