Allmännyttan måste ha kameratillstånd

kamerabevakning

Datainspektionen tolkar den nya kamerabevakningslagen så att kommunala bostadsföretag måste ha tillstånd för att sätta upp kameror på platser dit allmänheten har tillträde.

Reglerna för vilka aktörer som behöver tillstånd för att kamerabevaka har ändrats i maj och augusti när dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen började gälla.

Kortfattat innebär de nya reglerna att privata fastighetsföretag inte behöver tillstånd för att kamerabevaka. Det måste däremot kommunala fastighetsföretag om de kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde, till exempel ytor utanför huset, fasaden eller entrén.

Oavsett om tillstånd krävs eller ej måste alla fastighetsföretag vid kamerabevakning uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

Olika tolkningar
Sabo och Fastighetsägarna tolkade i våras de nya reglerna så att varken kommunala eller privata fastighetsföretag behöver tillstånd för kamerabevakning. Men i Datainspektionens senaste besked görs alltså en annan tolkning av reglerna.

Datainspektionen anser att kommunala bolag som hyr ut bostäder till allmänheten utför en uppgift som bör anses vara av allmänt intresse. Det innebär att dessa bolag precis som till exempel myndigheter måste ha tillstånd för kamerabevakning.

Vägledning uppdateras
Sabo och Fastighetsägarna kommer att uppdatera sin vägledning om kamerabevakning som riktar sig till både privata och kommunala fastighetsägare eftersom den saknar information om tillståndsplikten för kommunala bostadsföretag.

Datainspektionen har inte fattat ett beslut i frågan, utan endast kommit ut med information om sin tolkning av reglerna. Ett regelrätt beslut fattas först när ett tillstånd utfärdas till ett kommunalt hyresfastighetsbolag.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega