Tydligare regler för vem som ansvarar för farligt avfall

I ett bostadsföretag uppstår farligt avfall vid olika skeden av förvaltningen. En del arbeten görs med egen personal medan det ibland anlitas entreprenörer. När flera är inblandade kan det vara svårt att avgöra i vems verksamhet som avfallet uppstår.

Naturvårdsverket har nu tydliggjort vilken verksamhet som har ansvar för att rapportera farligt avfall till avfallregistret.

Patricia Finessi, Sveriges Allmännytta

– Det är bra att vi fått vägledning om vem som är avfallsproducent när externa utförare anlitas, även om det fortfarande kan vara svårt med gränsdragningen. Finns det tveksamhet, för en dialog med tillsynsmyndigheten i kommunen, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

Huvudregeln, enligt Naturvårdsverket, är att den vars aktivitet ger upphov till ett avfall är avfallsproducent. Det är dock mer komplicerat när externa utförare anlitas, då kan rådigheten avgöra vem som är avfallsproducent, och göra att huvudregeln behöver frångås. Hur bedömningen görs kan både bero på flera omständigheter: krav i annan lagstiftning, tillstånd eller att det är en annan verksamhet som förfogar över avfallet när det uppstår.

Entreprenör ansvarar vid större projekt
Vid större arbeten som löpande underhåll, ROT-projekt, byggnation och rivning bedömer Naturvårdsverket att det är den anlitade entreprenören som är avfallsproducent.

När ett serviceföretag anlitas för att utföra service kan det uppstå avfall som uppkommer till följd av själva servicen. Det kan vara elkablar, trasiga elkomponenter, oljerester eller utbytt köldmedia. I dessa fall är det serviceföretaget som är avfallsproducent och ska rapportera till avfallsregistret. 

– Men om serviceföretaget byter ut utrustning som ska kasseras åt ett bostadsföretag exempelvis trasiga lysrör, vitvaror och ventilationsaggregat, då är det bostadsföretaget som är avfallsproducent och har ansvar för rapportering till avfallsregistret, säger Patrizia Finessi.

Olika organisationsnummer avgörande
Detta exempel är också relevant när bostadsföretag säljer förvaltningstjänster till kommunen eller dotterföretag, där måste man också skilja på i vems verksamhet det farliga avfallet uppstår. Även om verksamheterna ingår i samma koncern så har man olika organisationsnummer och är olika verksamheter.

Sveriges Allmännytta har nu uppdaterat Vägledning för rapportering av farligt avfall med vem som är avfallsproducent när entreprenörer anlitas.

Källa: Sveriges Allmännytta

Gratis webbinarium: Farligt avfall, 2 maj

Sveriges Allmännytta har tagit fram Vägledning för rapportering av farligt avfall och Farligt avfall tjänst för rapportering som stöd för bostadsföretag att i praktiken uppfylla lagkraven för rapporteringsskyldigheten.

Tjänsten Farligt avfall har nu nya funktioner som kommer att visas under webbinariet. Nu finns till exempel möjlighet att bland annat rapportera som ombud, om bostadsföretaget exempelvis ingår i en koncern och vill rapportera för dotterföretag.

Läs mer och anmäl dig här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega