Yieldly

Förvaltningsbolag

Yieldly erbjuder en komplett lösning för teknisk fastighetsförvaltning. Vi kombinerar omfattande teknisk kunskap med datadrivna insikter på ett nytt, innovativt tillvägagångssätt, som främjar hållbara byggnader och minskar kostnader samtidigt som det maximerar värdet på fastigheten.

Med Yieldlys produkt-och tjänsteutbud kan vi hjälpa dig som fastighetsägare att:

  • Optimera Processer – Yieldly hjälper dig att optimera kostnader för drift och förvaltning, förenkla processer och ökar effektiviteten från första dagen.
  • Öka fastighetens värde – Yieldly ger råd för att öka fastighetens värde baserat på datainsikter, djup teknisk expertis och förståelse för fastighetens skick. Detta omfattar både kortsiktiga och långsiktiga förbättringar.
  • Reducera miljöpåverkan– Yieldly möjliggör för dig som fastighetsägare att minska de totala CO2-utsläppen, vilket är avgörande med hänsyn till ökade krav på hållbarhet och återrapportering
  • Förverkliga strategiska ambitioner– Yieldly hjälper dig att ta fram och förverkliga strategiska ambitioner för din fastighet, baserat på en långsiktig affärsplan och fokus som är i linje med dina mål och intentioner.

Kontakta oss så hjälper vi dig!


Kontakta Yieldly

Inköpsportal - kontakta leverantör

Observera att ditt meddelande kommer att sparas för uppföljning av Förvaltarforum.

Inga artiklar

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega