Klimatinitiativet är nära fossilfritt

Gabriella Castegren, projektledare för Klimatinitiativet.

Medlemmarna i Allmännyttans klimatinitiativ uppnår nu över 95 procents fossilfrihet. De har hittills minskat sin energianvändning med nästan 14 procent sedan 2007.

84 företag är medlemmar i Allmännyttans klimatinitiativ. Sammantaget förvaltar de 714 000 lägenheter, cirka 78 procent av lägenheterna inom allmännyttan.

– Det innebär att potentialen för att fortsatt bidra till att Sverige når sina klimatmål är stor. Ju fler av våra medlemsbolag som ansluter sig och ju fler som inspireras av vårt arbete, desto större effekt får vi, säger Gabriella Castegren, projektledare för Klimatinitiativet.

100 procent fossilfri år 2030
Målet är att allmännyttan ska vara 100 procent fossilfri år 2030. 2019 uppnådde medlemmarna i Klimatinitiativet tillsammans 95,5 procents fossilfrihet.

Fler företag valde bio-olja i stället för fossil eldningsolja och fler använde fossilfria drivmedel till såväl bilar som arbetsmaskiner. Även antalet företag som använder el till egna fordon har ökat.

Ska minska med 30 procent
Till 2030 ska energianvändningen inom allmännyttan ha minskat med 30 procent. Basåret 2007 använde företagen inom Klimatinitiativet 152 kWh per kvadratmeter, 2019 använde de 131 kWh per kvadratmeter. Det innebär en energieffektivisering i snitt på nästan 14 procent jämfört med 2007.

– Vi kan konstatera att målinriktat energieffektiviseringsarbete lönar sig. Företagen sparar både pengar och gör en stor insats för att minska klimatpåverkan genom sitt arbete, säger Gabriella Castegren.

Egen elproduktion
Ytterligare en positiv utveckling är att många av företagen inom Klimatinitiativet har valt att ha egen elproduktion. 2019 var det 83 företag som hade egna solceller. Antalet företag som skickade ut el på elnätet uppgick till 54. En majoritet av företagen väljer också att köpa ursprungsmärkt förnybar el.

Bygg, renovering och mobilitet är andra områden med stor klimatpåverkan. Därför arbetar Sveriges Allmännytta med flera olika utvecklingsprojekt för att driva på utvecklingen inom dessa områden.

Källa: Sveriges Allmännytta

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega