KOMPETENS & UTBILDNING
Partnertext från Sveriges Allmännytta

Asbest, radon och kundbemötande

Sveriges Allmännyttas olika aktiviteter och utbildningar samlar varje år runt 7 000 deltagare från branschen. I höst kommer vi bland annat att erbjuda nya kunskaper om hur man ska hantera asbest och radon i fastigheter. En annan viktig fråga är kundbemötande som du får konkreta metoder för genom vår utbildning.

”Asbest” 6 september
Den här utbildningen ger deltagaren kunskap om asbest ur en fastighetsägares perspektiv. Var finner vi asbest och vad säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hanteringen av den farliga mineralen?

Okunskapen kring asbest är stor och gör att många oseriösa entreprenörer tar utrymme i bygg- och anläggningsbranschen.

Men hur vet en fastighetsägare att saneringsentreprenören är seriös?
Läs mer om utbildningen här

”Radon i inomhusluften” 7 november
Den här utbildningen ger dig kunskap om radon, ett naturligt förekommande radioaktivt ämne som finns i vår inomhusmiljö. Radonfrågor aktualiseras i och med att ett nytt EU strålskyddsdirektiv ställer ett flertal krav på hur radon ska hanteras i olika miljöer.

Under dagen får du kunskap om hur mätningar ska göras på rätt sätt för att få representativa mätvärden.

Du får också en genomgång av undersökningsmetoder för att ta reda på radonkällorna samt kunskap om olika åtgärdstekniker.
Läs mer om utbildningen här

”Kundbemötande och service” 11 september
Kommunikation och bemötande är den röda tråden som praktiseras varje dag oavsett om du är i kundtjänst, som bovärd eller uthyrare. Ibland är kunden hyresgäst men kan även internt vara din kollega.

Hur man kommunicerar förändras ständigt och beror på situation. I denna utbildning får du tillfällen till praktiska övningar tillsammans med vår kursledare Jesper Low.

Jesper föreläser och driver workshops inom kundbemötande, service och kommunikation för alltifrån bostadsbolag, kommuner och säljande företag med en outtröttlig passion för att inspirera människor att skapa riktigt bra kundmöten.
Läs mer om utbildningen här

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega