Varsågod, en guide för klimatanpassning av bostadsföretag

Det behövs verktyg och metoder för fastighetsägare när det gäller klimatanpassning av sitt bestånd. Allmännyttan och IVL har tagit fram en stegvis vägledning med checklistor och goda exempel på hur andra har gjort.

Förvaltarforum har tidigare skrivit flera artiklar om klimatanpassning av fastigheter. Bland annat om det initiativ som nu lett fram till en guide från Allmännyttan och IVL. I  förordet till vägledningen skriver man att bostadsföretag måste rusta för framtiden, där klimatanpassning av bostadsbeståndet inte är ett alternativ utan en nödvändighet.

I arbetet med att ta fram materialet har man samarbetat med fem allmännyttiga bostadsbolag: MKB, Nybo, Mimer, Vätterhem och Östersundshem. Genom diskussioner och utbyte av erfarenheter anser man att vägledningen är förankrad i verklighet. De utmaningar och exempel som ges ska ha igenkänning hos andra.

Verktyg har saknats
Tidigare vägledande dokument har varit mer inriktade på hur myndigheter och kommuner bör agera. Samtidigt besitter fastighetsägare stora markytor och bestånd som har behov av klimatanpassning men det har saknats verktyg och metoder för denna viktiga grupp. Nu finns denna guide.

Vägledningen är uppbyggd i olika kapitel som följer en snitslad bana för hur man kan gå tillväga för att klimatanpassa sitt bostadsbestånd. Mellan varje kapitel finns även en bro över till nästa; Checklista innan nästa steg. Stegen som finns i vägledningen är:

  • Förankra – komma igång med klimatanpassningsarbetet
  • Kartlägga – risker och sårbarheter inom fastighetsbeståndet
  • Identifiera – potentiella naturbaserade lösningar
  • Prioritera – vilka lösningar som bäst lämpar sig på platsen
  • Implementera – åtgärder för ökad klimatanpassning
  • Utvärdera – och följ upp genomförda projekt

Genom hela guiden finns goda exempel på hur olika bostadsbolag har hanterat utmaningarna och mot slutet ges två mer ingående exempel på risk- och sårbarhetsanalyser som Östersundshem har gjort angående skyfall och MKB om värmebölja.

Ladda ner hela guiden här.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega