Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Allmännyttan kan behöva tillstånd för kamerabevakning

kamerabevakning

De nya reglerna för kamerabevakning har tolkats så att inga bostadsbolag behöver tillstånd. Men det är inte säkert att det gäller för allmännyttan.

– Vi diskuterar denna fråga nu och ska snarast möjligt, senast den 1 augusti när kamerabevakningslagen träder i kraft, bestämma hur vi ska tillämpa lagen. I slutänden kan det bli en fråga för domstol vilka bolag som måste ha tillstånd, säger Nils Henckel, jurist på Datainspektionen.

I Sabos och Fastighetsägarnas vägledning tolkas den nya dataskyddsförordningen GDPR så att från och med den 25 maj behöver varken kommunala eller privata bostadsbolag tillstånd för att kamerabevaka sina fastigheter.

Men enligt Nils Henckel kan denna tolkning av nya kamerabevakningslagen vara felaktig.

Två tolkningar
Datainspektionen skriver att myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse enligt den nya kamerabevakningslagen behöver tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde.

– Frågan är om man ska anse att bostadsföretag utför en uppgift av allmänt intresse och omfattas av tillståndsplikt enligt kamerabevakningslagen. Om det är ett kommunalt bostadsbolag kan det tala för att de är tillståndspliktiga enligt lagen, säger Nils Henckel.

Helena Henriksson, jurist på Sabo, gör en annan tolkning. Hon anser att de kommunala allmännyttiga bolagen inte ska behöva tillstånd eftersom de är att jämställa med privata företag.

Orimlig slutsats
– Regeringen har i förarbetena uttalat att kommunala bolag inte är myndigheter i GDPR:s mening och Datainspektionen har sagt att kommunala bolag inte behöver utse dataskyddsombud och då är det en rimlig tolkning att de inte bedriver uppgifter av allmänt intresse och därmed inte behöver tillstånd för kamerabevakning, säger Helena Henriksson, som tillsammans med Marie Öhrström, jurist på Fastighetsägarna, har lett arbetet med att ta fram vägledningen.

Helena Henriksson påpekar att både kommunala och privata hyresvärdar kan ingå i det kommunala bostadsförsörjningsansvaret.

– Kommunen har ju bostadsförsörjningsansvaret. Det innebär att kommunen ska se till att det finns bostäder av olika typer. Våra medlemmar förvaltar hyresrätter, så de är en del av detta. Men det gör även Riksbyggen, Einar Mattsson med flera. Och då kan det inte vara rimligt att det ska vara olika regler för dem.

Vägledning kan ändras
I och med att Datainspektionen inte har fattat något beslut trots att den nya dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj kunde inte Sabo och Fastighetsägarna vänta med att ge vägledning till sina medlemmar.

– Kommer Datainspektionen med ett tydligt förtydligande får vi naturligtvis följa det, men i avvaktan på det så är det den här bedömningen som vi tillsammans med experter på området har gjort, säger Helena Henriksson.

Sabo och Fastighetsägarna uppmanar sina medlemmar att använda den senaste versionen av vägledningen eftersom reglerna om kamerabevakning är nya och innehållet i vägledningen därför kommer att justeras allteftersom rättspraxis utvecklas på området.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega