Har ni goda exempel på klimatsmart boende?

Anna Lackman, ansvarig för Klimatsmart boende inom Allmännyttans klimatinitiativ, söker bra exempel på hur vi kan få hyresgäster att minska sin klimatpåverkan.

– Mycket av det här bygger på att vi får in bra exempel på klimatsmart boende som vi kan hjälpa till att sprida vidare. Det behöver inte bara vara stora saker, utan det kan lika gärna vara små tips som är enkla att genomföra, säger Anna Lackman, förvaltningsexpert på Sveriges Allmännytta (tidigare Sabo).

Den 9 maj hade fokusområdet Klimatsmart boende sin första nätverksträff och 22 allmännyttiga bolag var representerade. Alla bolag som vill kan anmäla sig och vara med på en eller flera nätverksträffar.

Slippa uppfinna hjulet
Anna Lackman berättar att syftet med träffarna är att nätverka och ta fram och sprida goda exempel som sedan kan spridas vidare till alla bolagen som ingår i Allmännyttans klimatinitiativ.

– På nätverksträffen hade vi en workshop och det som kom fram var att man inte vill uppfinna hjulet igen, utan få möjlighet att ta del av goda exempel, men också exempel som inte blev bra, så att man inte gör om samma misstag själv. Man vill nätverka och träffa andra bolag för att höra hur andra jobbar.

Tre fokusområden
Klimatsmart boende är ett av fokusområdena i Allmännyttans klimatinitiativ som startade hösten 2018. I fokusområdet samarbetar Sveriges Allmännytta med Hyresgästföreningen som också deltog i nätverksträffen.

I dagsläget har 173 allmännyttiga bolag anslutit sig till klimatinitiativets upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet med Klimatinitiativet är att Allmännyttan ska vara fossilfria senast 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

De tre fokusområdena är:

  • Effekttoppar och förnybar energi
  • Krav på leverantörer
  • Klimatsmart boende

Mobilitet och avfall
Anna Lackman berättar att nätverksträffarna för Klimatsmart boende inte ska styra vad alla bolagen i Klimatinitiativet ska jobba med, utan ge svar på frågor som ”vad kan vi göra tillsammans”, ”vad kan vi göra med andra”, ”vad behöver vi hjälp med”.

– Vi vet inte exakt vad bolagen och hyresgästföreningen kommer att jobba med för frågor. De kommer säkert jobba med olika frågor. Vissa vill ta fram en bilpool, andra vill få ordning på sin avfallshantering. Det vi tror det kommer handla mycket om är mobilitet och avfall. Men naturligtvis också energispar- och vattensparfrågor. Men det är upp till vad bolagen och hyresgästerna vill.

Information och kampanjer
Vid första nätverksträffen framkom att många av bolagen vill att Sveriges Allmännytta tar fram olika typer av informationsmaterial och genomför kampanjer.

– En av frågorna som vi har tänkt ställa till bolagen är om de vill mäta effekten av klimatsmart boende och på vilket sätt man i så fall kan göra det. Vi kommer skicka ut någon slags enkät om det framöver.

Anna Lackman delar ansvaret för Klimatsmart boende med Anna Kanervo som jobbar med boendefrågor och kommunikatören Annicka Istemo på Sveriges Allmännytta.

Inspirerande exempel
På nätverksträffen berättade tre bolag om sitt arbete med klimatsmart boende för att inspirera de övriga bolagen som deltog.

Stockholmshem berättade om EU-projektet Growsmarter i Årsta, där bolaget fokuserar väldigt mycket på energiförbrukning, arrangerar föreläsningar för hyresgäster och erbjuder cykel- och bilpool.

Bostaden i Umeå berättade hur de utbildar sin personal i klimatsmart boende, så att alla är med på tåget, vet vad Klimatinitiativet handlar om och kan ta det vidare därifrån till hyresgästerna.

Och Mitthem från Sundsvall berättade om sin hållbarhetsskola som cirka 700 av deras hyresgäster har gått.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Tipsa Anna om klimatsmart boende

Anna Lackman
Expert på fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta
anna.lackman@sabo.se
08-406 55 04 eller 070-810 25 12

Läs mer om

Stockholmshem Growsmarter

Länk till Klimatinitiativet.nu

Allmännyttans energispartips

MKB:s lådcykelpool för hyresgästerna växer

Stockholmshem får cyklande områdestekniker

Klimatinitiativets folder

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega