Fastighetsägare enas för att säkra hållbara leverantörer

Det är svårt för fastighetsbolag att kunna bedöma sina leverantörers hållbarhetsarbete. Därför har flera aktörer i fastighetsbranschen gått samman i ett nytt initiativ där fastighetsbolag ska kunna följa upp leverantörerna och dela information.


Vi har tänkt helt nytt – innovationsboende i Majorna

KRÖNIKA

Familjebostäder i Göteborg erbjuder nu ett nytt innovationsboende, med bland annat återbruk och social hållbarhet. VD Thorbjörn Hammerth berättar om projektet och viktiga lärdomar man fått med sig på resan. Våga mer och var inte rädd! är hans uppmaning.


Ny modell för fastighetsbolag att ta balanserade beslut

Att gå från idé till beslut kan vara tufft för ett fastighetsbolag. Hur ska man bäst testa idéer och få bra beslutsunderlag? Forskare på Mälardalens universitet har kommit fram till modellen ”Balanserad managementfilosofi för hållbara fastigheter”.


Partnertext från SKB

SKB testar vitvaror som tjänst i forskningsprojekt

Är det mer hållbart att köpa kylskåp och spis som tjänst, i stället för som produkt? Det ska nu testas hos SKB som en del i ett uppmärksammat forskningsprojekt tillsammans med Vinnova och Electrolux.


Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta i gemensam arbetsgrupp

I den så kallad trepartsöverenskommelsen sitter de tre stora organisationerna Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. De har nu bildat en arbetsgrupp som har i uppdrag att besvara frågor om hyresförhandlingar, på lokal nivå.


Fastighetsbranschen är osynlig – därför råder kompetensbrist

Fastighetsbranschen lider av kompetensbrist. Några av orsakerna är ålderstigen yrkeskår, mer tekniskt avancerade byggnader och att branschen är osynlig – ungdomar känner inte till den. 


”Viktigt att förstå att Aff utvecklas hela tiden”

Om det blir fel när man skriver avtal inom fastighetsförvaltning , fastighetsdrift och liknande kan det bli väldigt kostsamt, det är därför ingen slump att AFF har utvecklats till den självklara standarden i branschen. Men det är inte så enkelt som att bara applicera en Aff-avtalsmall så är man hemma.


6 åtgärder för att få mer flexibla fastigheter

Befintliga lokaler och byggnader som står oanvända och outnyttjade är resursslöseri. Ibland beror det på en låst detaljplan som bestämmer vad en byggnad får användas till. Fastighetsägarna ger 6 förslag på åtgärder i rapporten Flexibla fastigheter.


FlexGate – porten till bostadsområdet

I nya bostadsområden planeras ofta så kallade mobilitetshus för mobilitetstjänster och parkering. I projektet FlexGate, finansierat av Drive Sweden/Vinnova, ska ett 20-tal partners varav Riksbyggen är en av dessa, utreda ett potentiellt nytt koncept.


Partnertext från Aff

Aff – mer än bara avtal

Är du aktiv inom drift och förvaltning har du sannolikt kommit i kontakt med ett Aff-avtal någon gång. Med vad är egentligen Aff, förutom att det står nämnt i ett avtal?


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega