Branschutveckling

Så blir fastighetsägarens nya roll

Fastighetsägarnas rapport ”New Real Estate – fastighetens värde i den nya delningsekonomin” ger dig vägledning om digitala affärslösningar.

Läs mer

The Lobby gav kunskap om handelns framtid

I januari stängde The Lobby, AMF Fastigheters testlabb för framtidens handel. Affärsutvecklingschefen Annelie Gullström berättar om de viktigaste lärdomarna och planerna framåt.

Läs mer

Nya specialister ska lyfta branschen

Hemsö rekryterar två specialister utanför fastighetsbranschen för att satsa på innovation och digitalisering. Läs intervjun där de berättar vad de kan tillföra.

Läs mer

Så växer Fastighetsägarna Service

Förra året tog tillväxten ordentlig fart för Fastighetsägarna Service. Vd Stefan Younes berättar om strategin bakom framgången.

Läs mer

Partnertext från FU

Ny rapport om effekter av Covid-19

Ökad sjukfrånvaro, uppskjutna projekt och mer digitala hjälpmedel. En ny rapport från FU visar hur arbetsmarknaden och utbildningen i branschen påverkas av Covid-19.

Läs mer

Partnertext från Aff

Vad gör vi i föreningen Aff Forum?

För att Aff-dokumentationen ska vara så bra som möjligt så arbetas det mycket med att förbättra och förändra dokumentationen, men hur går det till?

Läs mer

Så blir vi bättre på coworking

Rebecka Johnell på Newsec berättar om slutsatserna i hennes prisbelönade studie som undersöker hur svenska fastighetsägare kan lyckas med coworking.

Läs mer

Så överträffar Wallenstam kundernas förväntningar

Wallenstam har nyligen infört nya arbetssätt, rutiner och processer i sin förvaltning. Målet är att hela tiden överträffa kundernas förväntningar.

Läs mer

Ny studie av ekosystem för digitalisering

Du kan inte och bör inte göra allt själv. Det säger Olli Kytömäki på KTH som i sin doktorsavhandling har intervjuat de ansvariga för digitaliseringen i branschen.

Läs mer

Fabege vässar drift och underhåll

Fabege har delat upp sina fastighetstekniker i två olika lag så att de antingen jobbar med förebyggande underhåll eller felanmälan. Vinsten är bättre överblick, kortare avhjälpningstider, färre driftstopp och mindre stress.

Läs mer