Behövs verkligen kvinnliga nätverk nuförtiden?

KRÖNIKA

Så länge byggnader har uppförts och förvaltats har majoriteten av alla beslut fattats av män. Normer har skapats för processer och slutresultat. Men för att utvecklas och möta en komplex framtid behövs fler erfarenheter och nya perspektiv i branschen.


Malmös kontorsmarknad klarar sig bättre än andra

Omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö ser ut att landa på lägre nivåer under 2023 i än i fjol. Vakansgraden i centrum trendar dock nedåt. Kontorsmarknaden i Malmö verkar ha klarat de senaste årens utmaningar bättre än andra städer.


Vakansgraden stiger på kontorsmarknaden i Göteborg

Vakansgraden för kontor har fortsatt öka under 2023 i Göteborg, samtidigt som omsättningen på hyresmarknaden ligger kvar på rekordnivåer, enligt CityMark Analys. De senaste årens stora tillskott av nya kontorsytor pressar marknaden.


Partnertext från Sveriges Allmännytta

Vad är bäst – att hyra eller äga samhällslokaler?

Att köpa och sedan hyra ut samhällsfastigheter har växt till en stor affär för privata aktörer. Men nu ser trenden ut att vända och flera kommuner vill köpa tillbaka sina hus. Så hur ser framtiden ut för samhällslokaler och vilken modell är bäst?


ICA Fastigheter arbetar agilt och blir mer effektiva

I en värld där allt snurrar fortare och man snabbt måste lära sig nytt såg ICA Fastigheter att det agila arbetssättet skulle passa dem. Nu jobbar de i effektiva små team som tar fullt ansvar för driftnetto och kunder.


Partnertext från Aff

Vi måste bli bättre på fotarbetet!

Bengt Lind representerar Sveriges Allmännytta i Aff – Forum, en plats där han kan påverka hur Aff anpassas till branschen. Han ser många fördelar med vad Aff kan ge. Inte minst hur det kan förenkla och skapa ordning i arbetet för dig som förvaltare.


Brister, skador och fel kan avvärjas tillsammans med förvaltningen

För fem år sedan kartlade Boverket omfattningen av fel, brister och skador som finns i byggsektorn. Det framgick att kostnaden för dessa fel uppgick till 111 miljarder kronor varje år, om inte mer. Frågan är, hur har det gått sedan dess?


De 3 parterna har enats om ny IMD-rekommendation

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta har gått samman och tagit fram en gemensam rekommendation för att införa IMD i bostadsfastigheter. Man har enats kring en införandeprocess i tio steg och vilka priser som ska gälla.


Momentum vann tävling om bästa energiuppföljningssystem

Fastighetsägarnas tävling om bästa energiuppföljningssystem är avgjord. Momentum Energi fick toppoäng gällande användarvänlighet, energi och miljö, effekt, avvikelse, ekonomi och data. I juryn ingick bolag som Castellum, HSB och Stena Fastigheter.


Gemensam vägledning för hyresförhandlingarna 2024

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta lanserar nu en gemensam vägledning, inför hyresförhandlingarna 2023. Syftet är att underlätta årliga förhandlingar och tydliggöra faktorerna som parterna ska utgå ifrån i sina yrkanden.


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega