Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från Sveriges Allmännytta

Tävlingen öppnad: Var finns årets bästa renovering?

Förra året gick priset till Helsingborgshem för renoveringen i stadsdelen Drottninghög. 2020 gick priset till Gavlegårdarna. I maj avgörs vem som blir årets renoveringsvinnare.

Nu söker Sveriges Allmännytta nomineringar till tävlingen om årets bästa renovering.
– Det är viktigt att fortsätta renovera även när ekonomin är tuff. Tävlingen ger tillfälle att samla exempel andra kan lära av, säger förvaltningsexpert Bengt Lind.

Att renovera och ta hand om sina hus på bästa sätt är en av bostadsföretagens viktigaste uppgifter.

– Men att lyckas med en renovering är en väldigt komplex uppgift. Det krävs att man både arbetar med de tekniska delarna för att exempelvis öka energieffektiviteten samtidigt som man fokuserar på de lite mer mjuka delarna, som att föra en dialog med befintliga hyresgäster.

Det säger Martin Ingvarson, tävlingssekreterare och lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

– Dessutom behöver man som bostadsföretag titta på hur fastigheten och eventuella verksamheter i fastigheten passar in i den omgivande miljön och platsen, tillägger han.

Åttonde tävlingsåret
Nu söker Sveriges Allmännytta anmälningar och nomineringar till renoveringstävlingen, som i år arrangeras för åttonde gången.

– Jag hoppas att det kommer in riktigt många tävlingsbidrag i år, säger Bengt Lind, fastighetsförvaltningsexpert på Sveriges Allmännytta.

Han konstaterar att många renoveringsprojekt just nu stryks eller skjuts på framtiden för att de blir för dyra.

– Men om man skjuter upp en renovering så skjutsar man bara skuldberget framför sig och kostnaden riskerar att bli ännu högre längre fram. Då är det ju superintressant att ta del av bra renoveringsprojekt och höra hur andra löst till exempel ekonomin, säger han.

– Tävlingsformen är ett bra sätt för våra medlemsföretag att kunna jämföra och se hur andra har gjort, säger Bengt Lind.

Elva tävlingskriterier
Renoveringsprojektets ekonomi sett ut både investerings- och förvaltningsperspektiv utifrån de förutsättningar och behov som finns på orten är ett av tävlingskriterierna.

Men det finns också tio andra kriterier, till exempel:

  • Varsamhet med befintliga byggnader och material
  • Har renoveringen påverkat området på ett positivt sätt?
  • Användande av ny teknik och produktionssätt
  • Konstruktion och materialval ur klimat-, energi, återbruks- och förvaltningshänseende
  • Mervärden som biologisk mångfald, klimatanpassning eller integration

Ytterligare bedömningspunkter handlar om hur gemensamma mötesplatser utformas, funktioner som underlättar vardagen och vilka trygghetsskapande mervärden renoveringsprojektet tillför.

– Framgångsrika projekt har ofta ett helhetstänk, till exempel att tänka på trivsel och hur man använder lokaler och bottenvåningar. Då kan man bidra till en stadsdelsutveckling som höjer områdets attraktivitet samtidigt som man genomför en energirenovering, säger Martin Ingvarson.

Oberoende jury
Det bästa bidraget utses av en oberoende jury med fem sakkunniga inom fastighetsutveckling och renovering. Under våren utses först tre finalister och efter ytterligare granskning koras sedan en vinnare.

Tävlingen heter Allmännyttans bästa renovering 2023, men är öppen för alla byggherrar som har renoverat ett flerbostadshus under 2021 eller 2022.

– Ju mer vi kan dela med oss av erfarenheter desto bättre samhällen kan vi skapa. Sveriges Allmännytta har sin grund i medlemsföretagen, men vi samspelar med hela vår bransch och det är viktigt att dela kunskap i hela branschen, säger Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Nominera senast 13 mars
Finalister och vinnare firas på Allmännyttans Fastighetsdagar i Jönköping 3–4 maj. Där ges också möjlighet att höra mer om hur projekten gick till och vilka erfarenheter som gjordes.

Man kan anmäla ett eget projekt eller nominera någon annans. Nomineringar och tävlingsbidrag ska skickas in senast den 13 mars.

Hur gör man när man nominerar och tävlar? Vad måste man skicka in? Vilka har vunnit förut och varför? Läs allt om renoveringstävlingen här.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega