Handbok för att se i rören

Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) tipsar om en handbok för beställare av TV-inspektioner av avloppsledningar.

Boken som heter ”Handbok för inspektion av avloppsledningar inom fastighet” är tänkt att fungera som ett underlag vid beställning av en TV-inspektion av avloppsledningar och som ett hjälpmedel för tolkning av resultaten inför planering av reparationer eller stambyte, skriver ICHB.

Boken är ett samarbete mellan entreprenörer i Sveriges TV-inspektionsföretags Förening, STVF, Branschföreningen Relining i Fastigheter, BRiF samt Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och VVS Företagen. SBUF har bidragit till finansiering av projektet.

Handledningen gäller TV-inspektion av avloppsledningar i byggnad/markförlagda avloppsledningar fram till fastighetens förbindelsepunkt. Nedan beskriver ICHB vad en TV-inspektion är, hur den utförs och dokumenteras.

En TV-inspektion kan ha fyra olika syften

 • Felsökning
  Filmning av en ledning kan göras efter driftstörningar för att försöka klargöra fel.
 • Besiktning av en lednings funktion
  Filmning kan göras för att kartlägga ledningens funktion, till exempel för att se omfattning av påbyggnad och sedimentering.
 • Besiktning av en lednings kondition
  Filmning kan göras för att få en uppfattning om ledningens kondition inför en eventuell ombyggnad eller renovering. Kraven på filmningens utförande är högre än vid felsökning.
 • Slutbesiktning av en nylagd eller relinad ledning
  Filmning av nylagda avloppsledningar eller av renoverade rörledningar görs för att lokalisera eventuella rörskador och produktionsfel. Filmningen kan också vara en kontroll av att ledningen är ren från byggrester med mera.

Handboken omfattar bland annat

 • Underlag vid beställning: Inspektionens syfte och omfattning, om muntliga kommentarer ska finnas med på inspelningen, inspektionens omfattning, vem tillhandahåller ritningsunderlag samt vem tillhandahåller högtrycksspolning av ledningarna
 • Beskrivning och gradering av olika typer av observationer (fel) med bildexempel och tänkbara konsekvenser
 • Observationer vid besiktning av relining med flexibla foder eller beläggning
 • Innehåll i ett inspektionsutlåtande

I handboken rekommenderar man att besiktningsfilmning ska utföras av en sakkunnig opartisk person och att redovisning av observationerna ska ske i ett inspektionsutlåtande.

Källa: ICHB

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega