Stipendiater med hållbara idéer

Riksbyggen

Stipendiater i Den Goda Staden samlade på scenen under Riksbyggens fullmäktigemöte.

Riksbyggen delade ut 628 000 kronor till stipendiater som ska undersöka hur vi kan få mer hållbara städer. Läs om de sex projekten.

Kan kooperativt boende bli en drivkraft för social hållbarhet? Krymper bostäderna i Stockholm? Nya verktyg för stadsplanering? Detta är några av frågeställningar för årets stipendiater i Den Goda Staden.

Vid Riksbyggens fullmäktige den 16 maj delades 628 000 kronor ut till stipendiater som bidragit till, eller kommer bidra till, innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara.

Nedan finner du information om stipendiaternas projekt.

Shrinkage: Optimization, Dignity, & Living Together in the 21st Century Stockholm – 148 000 kr

Projektet utgår från antagandet att den genomsnittliga bostaden i Stockholm krymper i storlek. Frågan är om den gör det, och i så fall hur, och varför. Genom empiriska, historiska och teoretiska infallsvinklar undersöks både betydelsen av minskade levnadsytor, och framtida modeller för delat boende.

Stipendiater Helen Runting, Rutger Sjögrim och Karin Matz är arkitekter och stadsbyggare. De driver arkitektbyrån Secretary samt är knutna till Arkitektskolan vid KTH.

Kan kooperativt boende bli en drivkraft för social hållbarhet? Utveckling av ett koncept i olika kontexter – 130 000 kr

I projektet studeras nya initiativ med kooperativa, experimentella boendeformer i Tyskland och Schweiz. Fokus är riktat mot nya boendeformer med olika grad av kollektivitet, delningsekonomi, integration (t.ex. flergenerationsboende) och koncept för att blanda bostäder och verksamhetslokaler.

Stipendiater Elisabeth Dalholm och Birgitta Rydberg Mitchell, lektor vid Lunds Universitet, Designvetenskaper respektive biträdande stadsarkitekt i Lunds kommun.

Kommunala aktörer i samverkan med samhällsbyggnadsbranschen – skapar de mer innovationer och en hållbar stad? – 140 000 kr

Idag finns en förväntan på att samverkansprojekt inom samhällsbyggnads­sektorn ska leda till innovation och ökad hållbarhet. Projektet undersöker om detta stämmer genom att följa upp ett antal utvalda projekt där Stockholms Stad samverkar med aktörer från näringsliv, akademi, offentliga organisationer och civilsamhälle.

Stipendiat Erica Eneqvist är doktorand och projektledare, knuten till KTH och RISE.

Nya verktyg för stadsplanering: Analys och designjustering av stadsrummet i nyplanerade bostadsområden – 100 000 kr

Projektet syftar till att utveckla nya metoder för utvärdering och anpassning av stadsplaneförslag för nya bostadsområden. Målet är att förbättra områdenas rumsliga egenskaper och potential för upplevelser. Det handlar om designjusteringar av bland annat gator, torg, och innegårdar. Analysverktygen utgörs av rymdsyntax, synfältsanalys och ”justeringstypologier”. Projektet rymmer två fallstudier, Butängen i Norrköping och Lövholmen i Stockholm.

Stipendiat Peter Lynch är gästprofessor vid Arkitekturskolan på Tekniska Högskolan i Stockholm.

Hur mäter vi nyttan och lönsamheten av investeringar inom social hållbarhet? – 10 000 kr

Startpunkten för detta projekt är att analysera hur begreppet social hållbarhet definieras av olika aktörer i fastighetsbranschen. Med denna kunskap som bas studeras hur nyttan av sociala investeringar kan beräknas. Ambitionen med projektet är att kunna visa på sociala investeringar, som bidrar till bättre bostads- och stadsmiljöer, och som samtidigt är lönsamma för fastighetsägaren.

Stipendiater Ebba Gårdmark och Vivianne Zhong är studerande vid Lunds Tekniska Högskola.

Den goda staden över tiden. En jämförelse mellan sex stadsdelar – 100 000 kr

Med utgångspunkt i vad som gör en god stad gör projektet en jämförande analys av sex stadsdelar från olika epoker av svenskt stadsbyggande. Studien, som baseras i Stockholm, jämför de rådande visionerna och sociala ambitionerna vid de olika tidpunkterna och hur de olika stadsdelarna fungerat över tid.

Stipendiat Ulrika Sax är forskare med egen verksamhet. Tidigare anställningar spänner från Statens Institut för Byggnadsforskning, och KTH till SABO.

Snabbfakta om Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega