Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Sveriges Allmännytta

Allmännyttan Akademis kursutbud, hösten 2021

Kursen Farligt avfall och farligt gods går 13 oktober

Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Deras kursutbud är specifikt anpassat för branschen och allmännyttan. Här är några av höstens kurser!

Farligt avfall och farligt gods – Hur funkar det? – 13 oktober
Den utökade anteckningsskyldigheten för farligt avfall började gälla för ett år sedan och verksamheter ska rapportera till det nationella avfallsregistret. På vilket sätt har bostadsföretagen löst inrapporteringen – har rutinerna kommit på plats eller finns det fortsatt stora utmaningar?

Delta vid vår kunskapsdag den 13 oktober då vi bland annat kommer att få höra om vad ett API är och hur det smarta gränssnittet gör det möjligt för ett fastighetsbolag att rapportera in farligt avfall på ett smidigt och tidsbesparande sätt.

Radon i inomhusluften – 9 november
Radonfrågor aktualiseras i och med att ett nytt EU strålskyddsdirektiv ställer ett flertal krav på hur radon ska hanteras i olika miljöer.

Kursen ger dig en överblick allmänt om radon, radonkällor samt över radonsituationen i Sverige och hur du som fastighetsägare ska förhålla dig till olika författningssamlingar.

Branddag – 17 november
Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med brand i bostaden. Förlusterna i samband med brand är både kostsamma och ofta känslomässigt ovärderliga.

Systematiskt brandskyddsarbete är en viktig del för dig som fastighetsägare och den 17 november genomför vi en Branddag där vi kommer att få exempel på arbetssätt och rutiner kring SBA arbetet, och andras erfarenheter kring samverkan med andra aktörer såsom räddningstjänst och försäkringsbolag.

Här hittar du hela kursutbudet för Allmännyttan Akademi

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega