Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Kickstart för klimatinitiativ

Allmännyttans Klimatinitiativ lanserades på Sabo-konferensen Energi- och klimatkicken i Stockholm. Hittills har 67 bostadsföretag med 292 824 lägenheter anslutit sig.

Klimatinitiativet stod i fokus på den årliga energikonferensen som i år ägde rum 27 och 28 november. Sabo passade på att uppmuntra de drygt 300 allmännyttiga medlemsföretagen att bidra till klimatomställningen genom att ansluta sig till initiativet.

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på Sabo.

Två mål och tre fokusområden
Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

För att driva på klimatarbetet ytterligare finns även tre frivilliga fokusområden där bostadsföretagen kan arbeta med sina koldioxidutsläpp:

  • Effekttoppar och förnybar energi
  • Klimatkrav leverantörer
  • Klimatsmart boende

”Det är bråttom nu”
Stockholmshem var ett av bolagen som var först ut att gå med i Klimatinitiativet.

– Varje företag måste fatta rätt beslut i klimat och miljöfrågorna, och vi måste se till att våra beslut ger resultat, säger Anette Sand, vd på Stockholmshem. Det går inte att bortse från vårt ansvar för nuvarande och kommande generationer och deras livsmiljö. Det är bråttom nu! Vårt bolag tar ansvar och det hoppas vi att alla andra också gör.

Källa: Sabo/Stockholmshem

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega