Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Vätterhem prisat för digital tjänst som hindrar olovlig uthyrning

Att hindra olovlig uthyrning är nödvändigt, men är ett tidskrävande arbete. Vätterhem har tagit fram ”Matcha kontraktet” som ska underlätta och förhindra. Den digitala tjänsten fick nyligen Allmännyttans digitaliseringspris.


Uppsalahem använder digitalisering för att förenkla arbete och vardag

Digitalisering handlar inte i första hand om teknik. Det går ut på att förenkla och underlätta arbete och vardag, säger innovationschefen på Uppsalahem. Här tipsar hon om hur företag ska tänka i 8 steg för att genomföra en digital transformation.


Digital satsning krävde mod – så fick LKF bättre koll på underhållet

Bättre kunskap om underhållsbehovet på sikt och ett betydligt enklare budgetarbete. LKF:s målmedvetna satsning på digital underhållsplanering har prisats av Digitaliseringsinitiativet. Vägen dit krävde både mod och nytänkande.


Allmännyttans upprop – ge oss ett riktigt bra API!

DEBATT

Fastighetsbranschen står inför att hantera omfattande klimatomställningar. Digitalisering med öppna API:er är en förutsättning för lösningar som kan minska vårt klimatavtryck. Det möjliggör att system samverkar och vi kan då förbättra hanteringen av data, höja vår innovationsförmåga och driva omställning.


Chalmerfastigheters osannolika energiresa med nytt styrsystem

Den redan energisnåla byggnaden Kuggen installerade ett överordnat styrsystem och halverade värmeenerginotan. Förvånande osannolikt, säger energistrategen. Men systemet bör läggas till först när man gjort andra energiåtgärder – ”som grädde på moset”, anser han.


Eget nät guldgruva för KKB Fastigheter

KKB Fastigheters nydragna fastighetsnät har blivit en guldgruva för bolaget. Genom att själv äga nätet får man in så mycket intäkter och spar kostnader så att investeringen är betald på fem-sex år. Nätet håller i minst 20.


Futurum Fastigheter halverar sin energianvändning med pumpstopp

Futurum Fastigheter i Örebro utnyttjar dynamiskt pumpstopp och använder 50 procent mindre energi i sitt värmesystem. Receptet på framgången är digitalt styrsystem och at ha koll på inomhustemperaturen.


Drönare ska underlätta förvaltarnas arbete

I september påbörjade Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, ett digitalt pilotprojekt där drönare skannar av fastigheter ute i beståndet. Och nu undrar vi givetvis – hur gick starten?


Partnertext från Newsec

Vad är proptech och vad kan den göra för nytta?

Carolina Edvinsson är ansvarig för digital utveckling på Newsec. Här berättar hon om hur digitaliseringen – så kallad proptech – kan minska branschens klimatpåverkan och öka social hållbarhet.


Ökat nyttjande i fokus för Akademiska Hus digitalisering

Efter campus i Örebro fortsätter Akademiska Hus att tillsammans med sina kunder digitalisera sitt bestånd. Fokus ligger på ökad nyttjandegrad. Pilotprojekt visar på lovande resultat. På sikt vill bolaget bli mer datadrivet och kunna erbjuda mer flexibel uthyrning.


Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega