Partnertext från Real Fastighetssystem

Så klarar Botema förvaltningen av brf:er under tuffa tider

Det kärva ekonomiska läget ställer även nya krav på professionella brf-förvaltare. Daniel Grünbaum på Botema menar att man måste leverera mer än bara siffor och rapporter.
– Vi måste ständigt skapa ett mervärde som det är värt att betala för.


Partnertext från Planima

Har du råd att låta underhållet vänta när du släcker bränder?

Fastighetsbranschen har insett det stora värdet av långsiktigt ägande. Men när brandsläckning och akuta insatser står högst upp på agendan skjuts de proaktiva satsningarna på framtiden. Måste det vara så?


Partnertext från AktivBo

AktivBo lanserar AI-tjänst för fastighetsbranschen

Proptech-bolaget AktivBo har tagit fram en AI-tjänst som hjälper fastighetsbolag att få nöjdare kunder. Med stöd av AI och ML presenteras konkreta åtgärder tillsammans med kostnadsuppskattningar, tidsestimat för genomförande samt kostnadsbesparingar.


Partnertext från Retta

Tekniken som revolutionerar ekonomisk förvaltning

Fastighetsbranschen står inför en omvandling och Retta vill vara i framkant gällande digitalisering, robotik och tjänsteutbud. Axel Ytter berättar om hur Rettas ekonomiska förvaltning kan få ert bolag att släppa det manuella och tidskrävande arbetet.


Dig-IT Lab ska snabba på fastighetsbranschens digitalisering

Dig-IT Lab är ett nytt Vinnova-finansierat kompetenscentrum vid KTH som samarbetar med fastighetsbolag och proptechföretag. Syftet är att undersöka hur vi kan minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering.


Uppsalahem är bäst på att satsa på startup-innovationer

Under de senaste åren har Uppsalahem ökat takten när det gäller innovation och samarbeten med start-ups. Vattenbesparing, trygghetssensorer och automatiska uppdateringar av postfack är några idéer som nu gett bolaget pris för initiativen.


Helsingborgshems Reparatör Online: Hjälpa fel via videosamtal

För att kunna erbjuda hyresgäster bättre service och ytterligare effektivisera hanteringen av felanmälningar, testar Helsingborgshem Reparatör Online. Kortare handläggning och färre onödiga utryckningar är några positiva effekter som förväntas.


Digital kompetens – varför är det en utmaning?

KRÖNIKA

Digitalisering gör nytta genom effektivitet, besparingar och nöjdare kunder – och leverantörer av tekniska lösningar finns. Men varför är takten så trög? Frågan är om det saknas kompetens för att driva digitaliseringsprojekt inom organisationen.


Stockholmshems 22 000 sensorer ska ge 6 % lägre energianvändning

Stockholmshem har på rekordtid installerat 22 000 temperatursensorer i lika många lägenheter. Satsningen beräknas ge sex procent lägre energianvändning och en jämnare inomhustemperatur för hyresgästerna.


Data är det nya guldet, men hur kommer vi in i gruvan?

KRÖNIKA

Näringslivet förnyas och utvecklas ständigt. Bransch efter bransch förstår att data och digitala processer är vår tids guld – som skapar effektivitet, kundnytta, ökad hållbarhet och nya affärsmodeller. Men hänger fastighetsbranschen med?


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega