För att hjälpa kommunikatörer att uppfylla de nya kraven har Sveriges kommuner och landsting (SKL) utformat en checklista. Där tas upp vad kommunikationsavdelningar ska gå igenom i samband med den nya integritetslagstiftningen.

Jurister i webbsändning
På organisationens hemsida finns även en webbsändning där advokaten Cecilia Torelm Tornberg, specialist på bland annat marknads- och immaterialrätt, och Staffan Wikell, förbundsjurist på SKL, medverkar. De tar framför allt upp frågor kring bildhantering och sociala medier.

Därtill har SKL utformat mallar för samtycke, modellavtal och förslag på informationstexter – liksom en lista med vanliga GDPR-frågor med tillhörande svar.

Innebär stora förändringar
– GDPR innebär stora förändringar, inte minst för kommunikationsavdelningar som hanterar många personuppgifter, bland annat i form av bilder. Mycket av den information som finns på SKLs hemsida kan därför vara till stöd även för kommunikatörer på Sabos medlemsföretag, säger Anna-Carin Carnebro, webbansvarig på Sabo.