Allmännyttans strategi för att förebygga vräkningar

Foto: Sveriges Allmännytta

Tidig kontakt med den som är sen med hyran, samverkan mellan bostadsbolag, socialtjänst och Kronofogden och värdigt bemötande är några bra sätt att förebygga vräkning, enligt Sveriges Allmännytta.

Kronofogden la nyligen fram en rapport om att vräkning av barnfamiljer fortsätter att öka i Sverige. I statistiken ser man att 273 barn blev av med sitt boende när båda eller någon av barnens föräldrar blev vräkta.

Det är en ökning med 28 barn jämfört med första halvåret i fjol och den högsta siffran sedan 2015.

Åsa Schelin är expert på boendefrågor hos Allmännyttan och hon kommenterar siffrorna:

– Det är såklart väldigt tråkigt att trenden inte vänder. Många av våra medlemsbolag jobbar systematiskt med vräkningsförebyggande arbete och det finns många goda exempel på detta. Samtidigt finns det såklart utvecklingspotential, och det är viktigt att lyfta att bostadsbolagen inte kan lösa det på egen hand, utan det måste ske i nära samverkan med socialtjänsten och Kronofogden, säger Åsa Schelin.

Så arbetar Allmännyttan för att minska vräkningar
I de kommuner som har nått goda resultat med sitt arbete för att minska vräkningar finns gemensamma nämnare.

Mycket handlar om förebyggande arbete och samarbete mellan socialtjänsten och det kommunala bostadsbolaget.

  • Information till nya hyresgäster om vad som gäller – och vilka konsekvenserna blir av att störa grannar eller inte betala hyran i tid.
  • Tidiga kontakter med hyresgäster som är sena med hyran. Att ringa eller skicka sms ger också bättre effekt än att enbart skicka brev.
  • Gemensamma rutiner och regelbundna möten där hyresvärden informerar socialtjänsten om personer som är i riskzonen för vräkning.
  • En kontaktperson på socialtjänsten som ansvarar för samverkan i frågor om vräkningar.
    Gemensamt uppsökande arbete mot hyresgäster som är svåra att nå.


Ytterligare faktorer som påverkar de allmännyttiga bostadsföretagens vräkningsförebyggande arbete är:

  • Samverkan med fler aktörer än socialtjänsten, inte minst Kronofogden. Bostadsbolagen samverkar också ofta med kommunens budget- och skuldrådgivning, flyktingsamordnare och integrationsenhet.
  • Användande av medgivande/samtyckesblankett. Hyresgästen kan samtycka till att socialtjänsten delar relevanta sekretessbelagda uppgifter med hyresvärden, Kronofogden, inkassobolag och/eller andra aktörer. Det kan öka hyresgästernas möjligheter att få rätt hjälp.
  • Värdigt bemötande. En konstruktiv, avdramatiserad och förtroendefull kontakt med vräkningshotade hyresgäster kan minska upplevelsen av skam och stigmatisering.
  • Hyresvärden kan också ta reda på orsaken till att hyrorna inte har betalats och informera om vilka möjligheter som finns för att lösa situationen, exempelvis genom en avbetalningsplan eller stöd från socialtjänsten.

2020 gav Sveriges Allmännytta ut rapporten ”Allmännyttans bostadssociala ansvar”. I fördjupningen ”Alla vinner på att förebygga vräkningar” finns flera exempel på vräkningsförebyggande arbete.

Källa: Sveriges Allmännytta
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega