Partnertext från Sveriges Allmännytta

Ta chansen att utvecklas nästa år!

Kunskap väcker mod och nya möjligheter – ta chansen att utvecklas nästa år!

Förvaltning, trygghet och säkerhet, juridik, digitalisering, kommunikation, ledarskap och ekonomi är några exempel på ämnen i vårt utbud av utbildningar och konferenser inför 2020.

Du får relevant och högaktuell kunskap som du har direkt nytta av i ditt arbete. Innehållet i utbildningarna bygger på konkreta exempel, övningar och erfarenhetsutbyte.

Kundbemötande och service 5–6 februari
Kommunikation och bemötande är den röda tråden som praktiseras varje dag oavsett om du är i kundtjänst, som bovärd eller uthyrare.

Ibland är kunden hyresgäst men kan även internt vara din kollega.

Hur man kommunicerar förändras ständigt och beror på situation, här får du konkreta verktyg och praktiska övningar som ger dig förutsättningar att vända missnöje till lojalitet.
Läs mer om utbildningen här

Avflyttningsbesiktning 18 februari
Utbildningen ger dig kunskap om hyreslagens bestämmelser, om hyresgästens vårdplikt och skadeståndsansvar samt bestämmelser om tillträde.

Vilka åtgärder är bruksvärdessänkande och hur kan dessa hanteras, samt besiktningsprotokollet och rutiner kring olika typer av besiktningar.

Utbildningen vänder sig till dig som gör olika typer av besiktningar i bostadslägenheter, men också för dig som handlägger skador eller sköter fakturering av skador.
Läs mer om utbildningen här

Trygghet och säkerhet i bostadsområden 11–12 mars
Trygghet är en av de viktigaste boendefrågorna, så hur kan vi arbeta förebyggande och bidra till en tryggare och säkrare miljö?

Det här är en konferens för dig som jobbar inom förvaltning med att utveckla dina kvarter och stadsdelar eller ansvarar för säkerhets- och trygghetsfrågor tillsammans med andra lokala aktörer.
Läs mer om utbildningen här

Välkommen att ta del av hela vårt utbud här

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Ta chansen att utvecklas nästa år!"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär