Vad krävs för att lyfta utsatta områden?

Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand berättar hur vi kan vända utvecklingen i utsatta områden. Han betonar att alla måste samverka för att vi ska klara uppgiften.

– Ska man få effekt av det här bostadssociala arbetet som vi håller på med räcker det inte om bolagen gör saker själv, utan det handlar om att vi har näringslivet, kommunerna och alla fastighetsägare med oss, säger Anders Nordstrand.

Han uppmanar alla samhällsaktörer att jobba tillsammans och inse att det är ett långsiktigt arbete att vända utvecklingen i socioekonomiskt utsatta områden.

– Bostadsbolag kan göra väldigt stora insatser. Men sen kanske samhället i övrigt gör något annat. Man kanske stänger skolan, lägger ner fritidsverksamheten eller rustar ner de kommersiella delarna i centrum. Då får de insatser som vi gör svårare att lyckas.

”Ingen quick fix”
Anders Nordstrand betonar att det inte handlar om någon ”quick fix”.

– Det går inte att hålla på med projekt i tre år och sen släcker man ner dem och så går allt tillbaka igen. Det är inte så det här arbetet ska bedrivas.

Samverkan med andra samhällsaktörer som alla har en gemensam långsiktig strategi är nyckeln till framgång. Det visar Gårdsten utanför Göteborg, som är det första bostadsområdet i landet som tagits bort från polisens lista över särskilt utsatta områden.

Viktigt att samlas
– I Gårdsten tog det cirka 20 år och kostade mycket pengar. Nu börjar man förstå att i framtiden när vi lägger de här pengarna måste det göras insatser på flera ställen och man måste jobba väldigt nära socialtjänst, skolan, privata bostadsbolag, kommersiella fastighetsägare och alla andra som måste medverka. Annars kommer det inte att gå.

Anders Nordstrand menar att om man ska få alla att gå åt samma håll och uppnå den önskvärda effekten så måste man samlas och få någon typ av gemensam problembild, hitta gemensamma lösningar och binda sig långsiktigt.

– Det är det som är intressant med att samlas, så att man får en gemensam och långsiktig verksamhet. Ska man vara långsiktig så krävs att man inte bara tittar på sista raden i resultatet varje år, utan man måste titta framåt och se att om 10 eller 15 år får jag kanske effekt.

Bostadsbolagens roll
Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, kom 2019 ut med en bok som Anders Nordstrand rekommenderar. Boken ”Förorten – ett samhällsvetenskapligt reportage” bygger på en stor intervju-undersökning med boende i Göteborg där man har frågat dem hur de ser på bostadsföretagens roll.

– En av de slutsatser han skrev om var att de som bor i de här områdena trivs väldigt bra och vill stanna kvar, men det som han pekade på var att bostadsföretagen som är i områdena 24/7 har den viktigaste rollen för att lyfta områdena. Och det håller jag helt med honom om.

Här kan du läsa mer om boken

Sprider goda exempel
Sveriges Allmännytta arbetar på flera fronter för att bidra i arbetet att lyfta de socioekonomiskt utsatta områdena. Det handlar framför allt om påverkans- och opinionsarbete och att hjälpa medlemsbolagen genom att lyfta goda exempel.

– Det vi är duktigast på är att visa upp olika exempel på hur man jobbar i olika bolag och kommuner och sen sprida exempel som har varit lyckade. Vi har ju många bolag som jobbar med olika insatser som vi sprider via konferenser och gruppaktiviteter, säger Anders Nordstrand och tillägger;

– Ett väldigt bra exempel som nu kommer att gå igång är Framtiden i Göteborg som har gått ut och sagt att deras särskilt utsatta områden ska vara borta från polisens lista 2030 och de har en budget på 11 miljarder.

Artikel om Framtidens handlingsplan

Utöver Framtidens initiativ nämner Anders Nordstrand flera andra framgångsrika exempel, bland annat satsningarna för att få ut arbetslösa hyresgäster på arbetsmarknaden via Botkyrkabyggens Quinna i Botkyrka och Mimers Jobbpunkt Mimer.

Artikel om Årets samhällsaktör ­Botkyrkabyggen

Artikel om Mimers jobbmatchning

Pilotprojekt och undersökningar
Sveriges Allmännytta tar också fram pilotprojekt och gör egna undersökningar för att hitta bättre metoder för att jobba med områden som har socioekonomiska utmaningar.

– Vi har haft ett projekt som kallades Allmännyttans innovationslabb och där vi i Norrköping, Boden, Södertälje och Göteborg testade och utvecklade nya arbetssätt för att förbättra integrationen och den social hållbarheten.

Artikel om innovationslabben

Ett annat stort projekt för att ta fram goda exempel var ”En hållbar integrationsstrategi” där Sveriges Allmännytta 2015 frågade olika kommuner hur de jobbar med integrationsfrågor. Här togs flera exempel fram på hur man i kommunerna kan jobba med dessa frågor.

Rapporten ”Att främja integration – Allmännyttans roll i en av vår tids största samhällsutmaningar”

Redskap för utveckling
Utöver dessa insatser har Sveriges Allmännytta en vd-grupp för integrationsfrågor som har tagit fram ett antal förslag på åtgärder som kan förbättra integrationen. I arbetet ingår också att föra fram dessa förslag till ansvariga politiker i regering, riksdag och de olika partierna.

Anders Nordstrand menar att de sociala frågorna är en jätteviktig del av allmännyttiga bolagens arbete eftersom de är ett redskap för kommunerna att jobba med utveckling. Han påpekar att det även står i lagstiftningen att dessa bolag ska ta ett socialt ansvar.

– Det vi har jobbat längst med om man tittar längre bakåt i tiden är barn- och ungdomsverksamhet. Alla bolag har stöttat och stöttar på olika sätt idrottsföreningar, kulturverksamhet och olika verksamheter i bostadsområdena. De ställer till exempel lokaler till förfogande för föreningslivet när det gäller fritids-, kultur- och ungdomsverksamhet.

Win win
Många av de allmännyttiga bolagen lägger också mycket pengar till Läxhjälpen som bidrar till att barn i socioekonomiskt utsatta områden får hjälp med att klara skolarbetet.

Anders Nordstrand påpekar att alla de här bolagen har förstått att det är viktigt att ha attraktiva, välskötta och väl ansedda områden där människor har ett arbete att gå till på dagarna. Och det får också en positiv inverkan på bolagens resultat.

– Då minskar skadegörelse, skötselkostnader och driftkostnader och på det sättet frigörs mer medel till ytterligare insatser, så det är en win win-situation för både hyresgästerna och bolagen när vi jobbar med de här frågorna. Och fastighetsvärdena ökar ju också.

Möjligheter med BID
Anders Nordstrand ser stora möjligheter i att jobba mer med fastighetsägarföreningarna som kallas BID (Business Improvement District). I modellen som uppstod i USA och Kanada samverkar privata och offentliga aktörer för att skapa positiv utveckling i stadsområden.

– Det gäller att få med alla i detta, inte bara Allmännyttan, utan också privata fastighetsägare och stora bolag, bostadsrättsföreningar, lokala näringslivet och Hyresgästföreningen på orten, så att man får en stor uppslutning. Då kan mycket hända i den lokala aktiviteten, så BID-modellen är jätteviktig.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega