Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Allmännyttans vägledning inför hyresförhandlingar

Susanna Höglund.

I dag publiceras Sveriges Allmännyttas vägledning inför förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling år 2020.

För att motsvara den samhällsekonomiska utvecklingen vad gäller nyttjandevärdet av en bostad och för att uppnå kostnadstäckning, behöver den allmänna hyresnivån höjas med cirka 2,5–3,5 procent utifrån de nationella förutsättningarna.

Det är en 0,5 procent lägre nivå jämfört med 2018 års rekommendation inför 2019, vilket är motiverat av att tillväxten i svensk ekonomi avmattas något. Utvecklingen bedöms ändå ge stigande kostnader och räntor som följd.

– Jag hoppas att vår vägledning kan bidra till bättre förhandlingsprocesser där underlag och resultat upplevs som mer likvärdiga och begripliga för både hyresvärdar och hyresgäster, säger Susanna Höglund chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

Tillämpning av den nationella vägledningen på orten
De nationella faktorerna ska bara användas som referens för att ge en indikation för förhandlingarna på den enskilda orten. De utgör bakgrundsfakta som exempelvis kan användas i simuleringar och känslighetsanalyser för att påvisa långsiktiga effekter av olika skeenden som exempelvis högre ränteläge etc.

Den samhällsekonomiska utvecklingen skiljer sig dock mycket åt på olika orter. I förhandlingarna på respektive ort måste hänsyn tas till de förutsättningar som gäller där. De yrkanden som presenteras av hyresvärdar på respektive ort ska och bör därför skilja sig från den nationella samhällsekonomiska utvecklingen.

Källa: Sveriges Allmännytta

Bli den första att kommentera "Allmännyttans vägledning inför hyresförhandlingar"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega