Kopiera goda exempel från innovationslabben

Uppmaningen kommer från Lena Liljendahl, expert inom boendefrågor på Sveriges Allmännytta. Hon jobbar nu med två nya verktyg som ska göra det enklare för allmännyttiga bolag att jobba med social hållbarhet.

I början på 2020 presenterade Allmännyttans innovationslabb sina viktigaste slutsatser, framgångsfaktorer och rekommendationer från de fyra innovationslabben i Boden, Södertälje, Norrköping och Rannebergen i Göteborg.

Syftet med innovationslabben var att testa, utveckla och utvärdera nya arbetssätt och sedan sprida dessa lärdomar så att fler kan göra mer för att minska långtidsarbetslöshet, förbättra skolresultat, stärka samhällsservice och minska brottslighet.

I Allmännyttans innovationslabb samarbetade Sveriges Allmännytta med Hyresgästföreningen, Malmö Universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping.

Stöttar nyanlända
– Labbet i Boden är en kopia av Portalen i Norrköping, så de fick se hur man tecknat samarbetsavtal och lagt upp arbetet i Norrköping. Sedan har de skräddarsytt det lokalt i Boden. Det här är ett bra exempel på hur man kan kopiera varandra och något vi gärna uppmuntrar fler bostadsbolag att göra, säger Lena Liljendahl.

Bodenbos mål var att hitta en fungerande samverkan med andra lokala aktörer – bland annat Svenska kyrkan, Röda Korset och kommunen – för att stötta nyanlända att bli en del av samhället och komma in på arbetsmarknaden.

Verksamhetens namn är ”BIS: Boden, Integration och Samverkan”.

Samverkan – ett måste
Lena Liljendahl berättar att Sveriges Allmännytta under året har arbetat med att sprida lärdomarna och de framgångsrika modellerna från innovationslabben.

– Det pågår väldigt många liknande projekt och insatser där man börjar samverka och till exempel bildar en fastighetsägarförening, samarbetar med polisen eller startar en mötesplats. I innovationslabben var det ju fokus på mötesplatser där deltagarna själva var drivande. Och det är viktigt att bostadsbolagen gör det här tillsammans med andra aktörer och i samarbete med de boende om det ska funka.

Ett bra exempel är Portalen i Norrköping där Rotary till exempel driver ett mentorsprogram där nyanlända matchas ihop med en etablerad svensk med samma yrkesbakgrund. Detta leder till möten som gör vägen in i det svenska samhället kortare och hjälper personer att komma närmare praktik, jobb eller utbildning.

Vägledning för avtal
Just nu håller Lena Liljendahl på med två projekt som kan göra det enklare för bostadsbolag att arbeta med social hållbarhet i socioekonomiskt utsatta områden.

Det ena projektet är en vägledning för hur bostadsbolag tecknar samverkansavtal i partnerskap med ideella föreningar och andra organisationer. Här har erfarenheterna från Allmännyttans innovationslabb varit till stor nytta.

– Ibland vågar bostadsbolag inte gå in i sådana samverkansavtal eftersom de är rädda för att det strider mot andra regler, till exempel reglerna om offentlig upphandling, säger Lena Liljendahl, som menar att det finns ett behov av en vägledning som kan göra det enklare att skriva sådana avtal.

Mäta segregation
Lena Liljendahl jobbar också med Allmännyttans stadsdelsbarometer som tas fram i samarbete med Martin Grander som är bostadsforskare på Malmö Universitet.

Stadsdelsbarometern kommer att bli lokala rapporter som kommuner och allmännyttiga bostadsbolag kan beställa för att se statistik om det socioekonomiska läget i deras bostadsområden. Barometern kommer lanseras under första kvartalet 2021.

– Vi märker att våra medlemsbolag idag vill jobba mer faktabaserat och det är ju en trend i hela samhället. Man vill veta vad man gör i sina satsningar och kunna mäta och följa upp, säger Lena Liljendahl.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Fem rekommendationer från Allmännyttans innovationslabb

  1. Bostadsbolaget bör ta en aktiv roll och ett ansvar i den lokala områdesutvecklingen
  2. Utgå från de boende och ta vara på deras engagemang
  3. Bilda partnerskap eller samverkan med andra
  4. Utse lokala processledare
  5. Arbeta långsiktigt

 

Här kan du läsa mer om slutsatser, framgångsfaktorer och rekommendationer från Allmännyttans innovationslabb

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega