100 goda exempel från Allmännyttan

Nu finns över hundra goda exempel från allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet samlade på webbplatsen allmännyttan.se.

Exemplen handlar om stadsdelsutveckling, miljö, integration, nybyggen, renoveringar, energi, äldrebostäder, arbetsmarknad, utbildningar och mycket mer, skriver Sabo.

Sabo vill genom webbplatsen allmännyttan.se visa vad Allmännyttan är och gör. Där beskrivs Allmännyttans historia och framväxt i text och bild – och även framtidsvisionen ”Allmännyttan mot år 2030”.

Vad händer i allmännyttan?
En central del av webbplatsen är den numera tresiffriga samlingen av exempel på vad som redan nu händer i landets allmännyttiga bostadsbolag.

Ett axplock av de olika initiativen, satsningarna och projekten hittar du nedan. Under dem hittar du länken till allmännyttan.se där du själv kan finna fler goda exempel.

Källa: Sabo