Standard ska underlätta digitalisering

– Med en gemensam standard blir det enklare för IT-leverantörer att utveckla digitala produkter för fastighetsmarknaden och vi kan även dra nytta av alla bra produkter och tjänster som redan finns i andra branscher, säger Carl Ståhle.

Sveriges Allmännytta tar tillsammans med fyra leverantörer av fastighetssystem fram en ny öppen standard som ska underlätta ytterligare digitalisering i branschen. Om allt går väl kan den nya standarden, Fast API, ha en bra grundnivå vid årsskiftet.

Den nya branschstandarden öppnar upp nya möjligheter att koppla ihop flera olika system med fastighetssystemen, så att det kan prata med varandra.

– Fram till i dag har fastighetsbranschens system byggt på olika unika lösningar och saknat en gemensam standard helt och hållet Det har inte gynnat innovationskraften i fastighetsbranschen, säger Carl Ståhle, digital expert på Sveriges Allmännytta och den som leder arbetet med Fast API.

Enklare utveckla nya produkter och tjänster
Bakgrunden till den nya standarden är att fastighetsbranschen hamnat på efterkälken när det gäller att nyttja digitaliseringen för att effektivisera arbetet och erbjuda nya tjänster.

– Med en gemensam standard blir det enklare för IT-leverantörer att utveckla digitala produkter för fastighetsmarknaden och vi kan även dra nytta av alla bra produkter och tjänster som redan finns i andra branscher. Vi skulle till exempel kunna använda ett hotellbokningssystem för att ta fram en modul för tvättstugebokning, i stället för att hitta på ett eget system, säger Carl Ståhle.

Fyra systemleverantörer
Utvecklingen av den nya standarden görs tillsammans med fyra leverantörer av fastighetssystem – Aareon, Fast2, Momentum och Vitec.

– I dagsläget finns en grundläggande version 1.0 som redan används av ett antal bostadsbolag och systemleverantörer, men användningsområdet ska bli ännu större. Dessutom har vi samma utveckling av Api:et för Lås & Larm samt IMD-aktörerna. Hela branschen kommer att påverkas positivt av vårt arbete.

Bra nivå vid årsskiftet?
Carl Ståhle hoppas att API:et, som blir öppet för hela fastighetsbranschen, ska ha utvecklats tillräckligt vid årsskiftet för att få igång innovationstakten.

– Då gäller det att bolagen börjar beställa produkter och tjänster som är baserade på den nya standarden. Framförallt finns det en efterfrågan på produkter och tjänster som effektiviserar felanmälan och ärendehantering. Många bolag vill också ha boendeappar.

Ny marknadsplats
Samtidigt lanserar Sveriges Allmännytta också marknadsplatsen fastMarket, där fastighetsbolagen kan hitta de nya produkterna att koppla in i befintliga fastighetssystem.

Det innebär också en möjlighet för fler IT-leverantörer att marknadsföra och nå ut med sina produkter till hela fastighetsbranschen.

Certifiering via Bim Alliance
För att säkerställa att alla produkter som finns på Fast Market håller en godkänd kvalitet tar Sveriges Allmännytta hjälp av föreningen Bim Alliance med certifiering av produkterna.

– Utöver att driva på digitaliseringen måste vi ha en kvalitetskontroll. Det underlättar dessutom för de bolag som inte är så vana beställare av digitala lösningar. Dessutom tar vi fram rekommendationer och förslag till avtalstexter för hur bolagen ska handla upp nya system och hur man får in den nya standarden i avtalen, säger Carl Ståhle.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs också: ”Nästan bara fördelar med Fast API”

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega