”Vi måste göra det här tillsammans”

Bara genom att samverka kan vi vända utvecklingen i socialt utsatta områden. Det är budskapet från Anders Holmestig på Fastighetsägarna och Anders Nordstrand på Sveriges Allmännytta som tillsammans kommer att inleda seminariet Social Investering.

Förvaltarforum planerar att samla fastighetsbranschen och andra samhällsaktörer som arbetar med en av vår tids stora utmaningar: det vill säga frågan hur vi ska lyfta våra utsatta områden. Seminariet kommer om omständigheterna tillåter att äga rum den 11 november på Clarion Sign i Stockholm.

– Ska man få alla att gå åt samma håll för att få effekt måste man samlas kring en gemensam problembild, hitta en gemensam lösning och alla måste förbinda sig till ett långsiktigt åtagande och inte hoppa efter ett år, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

– Det blir ett tillfälle att ”benchmarka” och kunna få inspiration. Det här handlar ju väldigt mycket om att inspireras av sånt som har lyckats och där man har testat saker som andra kan prova på. Det tror jag är jätteviktigt, säger Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna.

Gemensamt projekt
Anders Nordstrand menar att det som är intressant med att samlas är att alla som jobbar med den här frågan kan få ett gemensamt och långsiktigt projekt.

– Det går inte att hålla på med projekt i tre år och sen släcker man ner dem och så går allt tillbaka igen. Det är inte så det här arbetet ska bedrivas, säger han.

Anders Holmestig ser också många fördelar med att samverka, men påpekar att det också handlar om att förstå varandras roller.

– Huvudbudskapet är att vi måste göra det här tillsammans. Men våra medlemmar ska och kan inte göra det som polisen ska göra. De ska ju inte heller göra sånt som kommunen har till uppgift att göra. Däremot kan man se att ju mer vi samverkar mellan olika ansvarsområden, desto mer effektivt blir det.

Ekonomisk hållbarhet
Både Anders Holmestig och Anders Nordstrand betonar att social hållbarhet hänger ihop med ekonomisk hållbarhet, både för medborgarna och företagen.

– Allting hör ihop när det gäller hållbarhet. För att kunna få en social hållbarhet måste det finnas ekonomi i det, både för enskilda individer och företag. Genom att utveckla den sociala hållbarheten kan man skapa en bättre ekonomi, säger Anders Holmestig.

Han understryker att i grunden handlar social hållbarhet mycket om att människor i de här områdena kommer in på arbetsmarknaden.

– Människor måste ju ha en försörjning och möjlighet att få jobb och se en framtid där de bor. Alla de här frågorna samspelar och då blir det här samspelet mellan olika aktörer så viktigt. En del i detta är boendemiljön och den fysiska miljön kring fastigheterna som kan öka attraktionskraften.

Många vinnare
Anders Nordstrand påpekar att långsiktigt får social hållbarhet en mycket positiv inverkan på bostadsbolagens och övriga fastighetsägares ekonomi.

– Men man ska inte bara titta på sista raden i resultatet varje år, utan man måste titta framåt och se att om 10 eller 15 år får jag kanske effekt, säger han.

Att arbeta för ökad social hållbarhet ger många vinnare, menar Anders Nordstrand.

– Då minskar skadegörelse, skötselkostnader och driftkostnader och på det sättet frigörs mer medel till ytterligare insatser, så det är en win win-situation för både hyresgästerna och bolagen när vi jobbar med de här frågorna. Och fastighetsvärdena ökar ju också.

Lyfta goda exempel
Anders Holmestig och Anders Nordstrand är överens om att en av de allra viktigaste uppgifterna för att nå resultat i arbetet med social hållbarhet är att lyfta fram goda exempel som kan kopieras av fler bolag och samhällsaktörer.

Det är också ett av huvudsyftena med Förvaltarforums seminarium Social Hållbarhet.

Seminariet syftar till att belysa de problem som fastighetsägare har, ge olika exempel på lösningar och få igång en dialog. Bland föredragshållarna finns utöver Anders Holmestig och Anders Nordstrand många av landets ledande experter från fastighetsbranschen, myndigheter, kommuner och idéburen verksamhet.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Förvaltarforum följer upp den här artikeln med två kommande artiklar som beskriver hur Fastighetsägarna respektive Sveriges Allmännytta arbetar med social hållbarhet.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega