ebm-papst

Energieffektivisering

Hej,

Letar du efter lösningar som kan hjälpa dig att minska energianvändningen för din fastighet?
Då har du hittat rätt!
Vi är experter på att energieffektivisera befintliga ventilationsanläggningar.
Ett optimalt utformat ventilationssystem har stor inverkan på den totala energiåtgången för fastigheten och vi delar gärna med oss av vår kunskap oavsett om din fastighet innefattar bostäder eller någon form av kommersiella lokaler.

Byt till energisnåla fläktar.
Många befintliga ventilationssystem drivs av äldre remdrivna fläktar med sk asynkronmotorer. Ett byte till energisnåla, direktdrivna EC-fläktar ger en betydlig påverkan på energikostnaderna.
Energibesparingen vid ett fläktbyte hamnar ofta på upptill 50%, med en avskrivningstakt på 2-5 år. Moderna fläktar minskar även service-kostnaden bl.a genom att man slipper spänna och byta drivremmar.

Optimera driften för minskade driftkostnader – styr ventilationen efter det verkliga behovet.
Ventilationsbehovet i en byggnad är, av olika orsaker, ofta inte konstant. För kommersiella lokaler kan det tex handla om personbelastning, aktivitetstyp och aktivitetsnivå. För bostadsfastigheter kan behovet variera bland annat beroende på årstiden och de boendes verksamhet, t.ex. matlagning. Under den kalla årstiden kan uteluftens låga vatteninnehåll göra att komfortkraven klaras trots ett minskat luftflöde. Med hjälp av en smart reglerutrustning kan vi låta flödet vara beroende av utetemperaturen och ta hänsyn till ventilationsbehovets variationer med årstiden, och även dra fördel av termiska faktorer som skorstensverkan.
Genom att vid varje enskilt tillfälle köra ventilationssystemet med optimal kapacitet finns det stora möjligheter att minska systemets driftskostnader och samtidigt förbättra inomhusklimatet.

Optimera driften för minskad miljöpåverkan.
En stor del av det befintliga fastighetsbeståndet saknar idag system för att övervaka funktioner, driftstatus samt driftoptimera.
Avsaknaden av smarta och enkla system medför merarbete, ökade driftkostnader och ökad miljöpåverkan.
Med ebm-papst molnbaserade tjänst kan du tillföra ”intelligens” till det befintliga systemet och genom smarta beräkningsprogram och algoritmer dra nytta av de data som redan finns i byggnaden.

Svårt att välja? Kontakta oss.
Genom en uppgradering av ventilationssystemet kan man alltså dra nytta av ny teknik och göra besparingar, men vi vet att det kan vara en utmaning att veta precis vilken lösning man bör välja.
Kontakta oss för konsultation eller om du vill boka in ett besök för att vi ska komma ut på plats och inventera fläktsystemet.
Efter besöket får du en energisparkalkyl med förslag från oss.

Om oss:
ebm-papst är världsledande inom fläktar, elmotorer och drivenheter och arbetar med såväl utveckling, tillverkning som försäljning. Globalt finns 15.000 anställda.
ebm-papst i Sverige agerar såväl OEM-leverantör för tillverkningsindustrin – där produkterna används som komponenter i tillverkarens egen utrustning – som med smarta ventilationslösningar genom Retrofit och digitala lösningar för fastighetsdrift.
Vid vårt svenska huvudkontor i Järfälla finns både utveckling, produktion och lager, vilket innebär att vi ofta utvecklar, producerar och levererar en specialanpassad fläktlösning för vår kund.
Vi strävar efter ett nära samarbete, med kunden i fokus.
Kontakta ebm-papst i ditt nästa steg till förbättrad inomhusmiljö och minskade driftskostnader.


Kontakta ebm-papst

Inköpsportal - kontakta leverantör

Observera att ditt meddelande kommer att sparas för uppföljning av Förvaltarforum.

Inga artiklar
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega