Upphandling

Ny hemsida ska stötta cirkulär upphandling

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar en ny webbplattform för cirkulär upphandling för att stötta företag och upphandlande instanser att agera mer cirkulärt.

Läs mer

Var finns risk för oskäliga arbetsvillkor?

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömning för en rad yrkesgrupper som anlitas i fastighetsförvaltningen.

Läs mer

Partnertext från Aff

”Aff gör det lättare att förstå vad som förväntas”

Fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och service management är komplexa tjänster. Inte underligt att ett avtal om dessa tjänster kräver en del eftertanke.

Läs mer

Obligatorisk CE-märkning av branddörrar

Från och med den 1 november i år krävs en obligatorisk CE-märkning på utvändiga branddörrar. Sveriges Lås- & Säkerhetsleverantörers Riksförbund ger vägledning.

Läs mer

Så får du fler och bättre anbud

Använd förhandsannonsering för att skapa intresse för planerade upphandlingar. Det skriver Upphandlingsmyndigheten som har tagit fram ett webbstöd för metoden.

Läs mer

Partnertext från Aff

Vad gör det om de gör lite planerat underhåll också?

Aff ordnar den 24 maj ett frukostseminarium om skillnader mellan AB/ABT och ABFF och vad man bör ha i åtanke när man skriver avtal för denna typ av entreprenader.

Läs mer

Privata medlemmar i Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta – som tidigare hette Sabo – breddar organisationen genom att införa en ny medlemsform: associerade medlemmar.

Läs mer

Så säkerställer du hållbara leveranskedjor

Med Upphandlingsmyndighetens modell blir det enklare att genomföra inköp med villkor som syftar till att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor.

Läs mer

Partnertext från Aff

Det är inte min sak att göra!

I de allra flesta organisationer finns ett stort mått av fördelat ansvar, där varje grupp har sina dedikerade arbetsuppgifter och budget. Men vems ansvar är det och vems budget ska belastas när olika saker ska genomföras?

Läs mer

Hjälp att välja metod för klimatbedömning

Samarbetsorganisationen Lågan har släppt en rapport som ska hjälpa dig att välja rätt metod för bedömning av klimatpåverkan i ett byggprojekt.

Läs mer