Upphandling

Hur omfattande ska ett upphandlingsunderlag vara?

Överlasta inte förfrågningsunderlaget när du ska handla upp tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning, teknik, utemiljö och städning, råder upphandlingsexperten Per Ollas på Svefa.

Läs mer

Vårens mest lästa artiklar

Om du inte hunnit läsa allt i våra nyhetsbrev har du möjlighet att läsa de tio mest lästa artiklarna under våren. Här hittar du länkar till dem.

Läs mer

Tillåtet styra prissättning i anbud

Att styra hur leverantörerna prissätter sina anbud är tillåtet under vissa förutsättningar. Det framgår av ett avgörande från HFD.

Läs mer

De tävlar om Svenska Ljuspriset

Tolv tävlingsbidrag har i år chansen att ta hem utmärkelsen Svenska Ljuspriset. Här kan du se bilderna från alla nominerade projekten.

Läs mer

Nya mallar hjälper dig köpa solceller

Energimyndigheten har tagit fram mallar och stöddokument som gör inköpsprocessen enklare för fastighetsägare som vill installera solceller.

Läs mer

Enklare att upphandla hållbara städtjänster

Upphandlingsmyndigheten har uppdaterat sina hållbarhetskriterier för städtjänster. Nu blir det enklare att ställa miljö- och arbetsrättsliga krav i upphandlingar.

Läs mer

Checklista för laddplatser

Intresset för att installera laddplatser växer med hög efterfrågan, ett nytt EU-direktiv och möjligheten att öka fastighetsvärdet. Här får du en checklista för att komma igång.

Läs mer

Bättre statistik om upphandling

Den 1 juli 2020 kommer en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras upphandlingslagarna. Syftet är att skapa bättre upphandlingsstatistik.

Läs mer

Bristande uppföljning ökar risk för korruption

Bristande avtalsuppföljning hos upphandlande myndigheter är en av de största riskerna för korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling.

Läs mer

Förvaltarna styr mer vid upphandling

Allmännyttans inköpsfunktion HBV ser två stora trender som förändrar verksamheten. Det sa föreningens vd på HBV-träffen ”Hållbara dagar 2020”.

Läs mer

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär