Upphandling

Bättre statistik om upphandling

Den 1 juli 2020 kommer en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras upphandlingslagarna. Syftet är att skapa bättre upphandlingsstatistik.

Läs mer

Bristande uppföljning ökar risk för korruption

Bristande avtalsuppföljning hos upphandlande myndigheter är en av de största riskerna för korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling.

Läs mer

Förvaltarna styr mer vid upphandling

Allmännyttans inköpsfunktion HBV ser två stora trender som förändrar verksamheten. Det sa föreningens vd på HBV-träffen ”Hållbara dagar 2020”.

Läs mer

Guide för att installera solceller

Informationscentrum för hållbart byggande har gjort en praktisk checklista för installation av solceller. Här kan du ta del av alla råden och få länkar till mer information.

Läs mer

Flest upphandlingar med arbetsrättsliga villkor

Upphandlingar med arbetsrättsliga villkor har blivit vanligare och är allra vanligast i vår bransch. Det visar Upphandlingsmyndighetens nya undersökning.

Läs mer

Så ökar du hållbarheten i betong

Korta garantitider är den största boven när det gäller dåliga betongstommar. Det säger Daniel Gäwerth, utredare på Rise, som ger råd för att upptäcka och åtgärda skador.

Läs mer

Partnertext från BFAB

”Vi behöver höja kunskapsnivån kring Aff”

I en förvaltningsvardag som haft stor kompetensväxling kan Aff vara ledstången till att säkerställa kvalitet, effektivitet och respekt för olika parters uppdrag. Det anser Jahn Walhbäck, en av grundarna till Aff-kommittén och stark förespråkare för ordning och reda i basleveranserna.

Läs mer

Jernhusen väljer L&T som driftpartner

Jernhusen väljer L&T som driftpartner med målet att samverka för att öka kundnöjdhet.

Läs mer

Så hittar du hållbara hantverkare

Ett väl utfört arbete är även bra ur hållbarhetssynpunkt. ICHB har tagit fram en lista över vad du bör tänka på för att hitta certifierade och behöriga hantverkare.

Läs mer

Först med att handla upp drift i samverkan

Lejonfastigheter är först med att handla upp drift och avhjälpande underhåll i en samverkansentreprenad. Syftet är att ta tillvara leverantörens kompetens och säkra kvaliteten i särskilt viktiga byggnader.

Läs mer